Trycka synonym, annat ord för trycka, vad betyder trycka, förklaring, uttal och böjningar av trycka.

Synonymer till trycka

Vad betyder och hur uttalas trycka

Trycka uttalas trycka och är ett verb tryckte.

Trycka betyder:

Ordformer av trycka

Aktiv

trycka
infinitiv
trycker
presens
tryckte
preteritum
tryckt
supinum
tryckande
presens particip
tryck
imperativ

Passiv

tryckas
infinitiv
trycks
presens
trycktes
preteritum
tryckts
supinum

Perfekt particip

tryckt en
~ + subst.
tryckt ett
~ + subst.
tryckta den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

tryckes
presens

Trycka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Trycka översättning

Engelska

weigh down, press
what is troubling you?, press the button!, these shoes pinch my toes
print

Hur används ordet trycka

  1. 1930-talets ekonomiska depression stoppade framgångarna. Andra tryckerier hade emellertid börjat trycka julkalendrar så produktionen fortsatte fram tills andra världskrigets restriktioner och materialbrist. (wikipedia.org)
  2. Om bommen kommer åt att fritt svänga över från den ena sidan till den andra kan den få hög fart och i värsta fall orsaka skallskador, kasta besättning överbord, slita loss den lösta bardunen ifall den är på fel sida av bommen, slita av ett vant, bryta masten eller till och med trycka ner fören under vattenytan och därigenom orsaka kantring. (wikipedia.org)
  3. En gitarrist kan på flera olika sätt välja noter och ackord. De enklare ackorden byggs upp av några strängar som har "rätt" ton från början (lösa strängar) samt några strängar där tonhöjden anpassas genom att trycka ner dem på lämpligt band med ett eller flera fingrar. Ett ackord kan flyttas eller transponeras uppåt genom att alla positioner för fingrarna flyttas ett eller flera band, samt att pekfingret anbringas tvärs över gitarrhalsen strax "bakom" det nya läget, vilket kallas för barréackord. Ett tonartsbyte kan också åstadkommas genom att fästa en kapodaster ett eller flera band upp längs gitarrhalsen. Varje band innebär en tonhöjning med en halvton eller cirka 5 procent. Gitarristen kan då spela en ackordföljd eller melodislinga på inövat sätt "ovanför" kapodastern som då ljuder en eller flera halvtoner högre. (wikipedia.org)
  4. Benign tumör är, till skillnad från en malign tumör, en godartad tumör som inte sprider sig. En benign tumör kan likväl orsaka skada genom att den kan trycka in i omkringliggande vävnader och organ. Däremot tenderar den inte att metastasera, det vill säga sprida dottersvulster i kroppen, eller invadera vävnad. (wikipedia.org)
  5. Grundläggningens uppgift är att bära byggnadens stomme, att hålla fukt och radon borta, och ibland att bidra till husets isolering. Alla typer av grundläggning har historiskt orsakat fuktproblem och sjuka-hus syndrom i stor omfattning, med mögel och röta som följd. tryckimpregnerat doftar då det blir fuktigt eftersom volatila föreningar frigörs vilket kan medför elak lukt i huset. Förutom problem relaterade till fukt kan även grundläggningen tappa bärighet eller få sättningsskador. Det gäller särskilt byggnader på ler- och siltmark med begränsat grundläggningsdjup eller pålningsdjup, men kan förekomma på alla marktyper utom berg. Grunden kan utsättas för tjälhävning vid stark och långvarig kyla, tjälen kan trycka undan vattenmättad sand eller lera med senare sättningar som följd när marken torkar upp. (wikipedia.org)
  6. För att diagnostiesera är huvudverktygen medicinsk historia och undersökning. Undersökningen omfattar inspektion, då läkaren med hjälp av ett instrument (speculum) kan se om sjukliga förändringar finns i slidan eller de yttre könsdelarna. Vidare kan läkaren föra in ett eller två fingrar i slidan och med andra handen trycka mot buken och avgöra om livmodern och äggstockarna förändrats på ett sjukligt sätt. I vissa fall ingår även palpation via ändtarmen och ibland kan ultraljud genomföras. (wikipedia.org)
  7. Fjäderstyvheten påverkar fordonets höjd och fjädringsrörelser. Fordon som bär tunga laster har ofta styvare fjädrar för att kompensera för den extra tyngd som annars skulle trycka fordonsfjädringen i botten. (wikipedia.org)
  8. En av de faktoider som förekommit runt identitetsbrickan gjorde gällande att hålen är till för att trycka upp brickan mellan framtänderna efter att man avlidit. (wikipedia.org)
  9. Vintern 1871 blev så kall att Hamburgs hamn var tvungen att stänga i 60 dygn på grund av isläggning. Till följd av de förluster detta innebar ansåg man att behovet fanns av något slags fartyg med starkt skrov samt stor maskinstyrka som skulle krossa isen så att de vanliga handelsfartygen skulle kunna komma in i hamnen även under mycket stränga vintrar. En tävling utlystes för att avgöra hur detta fartyg skulle se ut och priset vanns av fartygskonstruktören Ferdinand Steinhaus, vars grundidéer tillämpas än idag. Man behövde en båt med ett starkt skrov och en kraftig maskin, stäven skulle vara sluttande så att massa och kraft samverkar för att bryta isen genom att man kör upp fartyget på isen, vars tyngd sedan bryter sönder den. Det var även lämpligt att fartyget skulle ha ett längd–bredd-förhållande på 4:1 för att minska plana ytor för isen att trycka på. (wikipedia.org)
  10. För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström. Jordfelsbrytaren bör testas var 6:e månad genom att trycka in testknappen. Vid tveksamhet om jordfelsbrytarens funktion skall alltid behörig elektriker kontaktas. Vid installationer i kalla, fuktiga eller dammiga utrymmen läggs vikt vid att jordfelsbrytaren tillsammans med de andra komponenterna är korrekt kapslade (inneslutna i en skyddskapsling med högre IP-klass avsedd för mer krävande miljö än normal inomhusmiljö). Funktionstest bör i sådana miljöer utföras oftare än var 6:e månad, då den mekaniska utlösningsmekanismen påverkas av framförallt fukt och damm. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.