Tryck Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tryck, varianter, uttal och böjningar av tryck

Tryck synonym, annat ord för tryck, vad betyder tryck, förklaring, uttal och böjningar av tryck.

Synonymer till tryck

Vad betyder och hur uttalas tryck

Tryck uttalas tryck och är ett substantiv -et; pl. tryck.

Ordformer av tryck

Singular

tryck
obestämd grundform
trycks
obestämd genitiv
trycket
bestämd grundform
tryckets
bestämd genitiv

Plural

tryck
obestämd grundform
trycks
obestämd genitiv
trycken
bestämd grundform
tryckens
bestämd genitiv

Tryck är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tryck på Engelska

 • pressure - blood pressure, tax burden, the pressure of opinion
 • stress - the second syllable of the word is stressed
 • print - printer', s ink, the essay is available in print

Hur används ordet tryck

 1. Vi upplever att det den sista tiden, speciellt efter nyår, varit en stor ökning av frågor från medierna. Och vi har ingenting att dölja. Vi vägde för- och nackdelar, som man gör i alla sammanhang, och kom fram till att vi valde att gå ut med det för att förhindra tryck från medierna och att förhindra eventuella rykten och osanna påståenden. Vi har en helt öppen process. Familjerna har också godkänt att vi klargör förhållandena runt deras behandlingar, säger han. (källa)
 2. Den första veckan njöt vi av en fantastisk våg av spelare som kom för att spela, en enorm uppståndelse och vi hade ett stort tryck på vara servrar, säger Malmöbolaget Massives vd David Polfeldt. (källa)
 3. Vi har i samma artikel gått ut och bett om ursäkt för den dagen vi publicerade avsnittet. Det var inget aktivt val av oss, utan det var ett otroligt olyckligt och klumpigt misstag från vår sida. Det beror på att vi på haft ett ganska hårt tryck på oss och är en liten redaktion. I övrigt har jag egentligen inget att tillägga, förutom det jag redan sagt till Resumé, säger han. (källa)
 4. När kroppen är under tryck, som vid dykning, ökar gasernas mängd i våra muskler och andra organ. När trycket sedan minskar vid uppstigningen, vill gasen ut ur vävnaderna och kan bilda gasbubblor i blodet. Detta kan ge dykarsjuka. Syrgasen reagerar med andra ämnen och förbrukas, så syret bidrar inte till detta problem, men det gör kvävet. För att slippa dykarsjuka krävs långsam uppstigning till ytan, samt att stanna på vägen upp och "vädra ur" kväve ur kroppen. (källa)
 5. En gas termodynamiska tillstånd beskrivs av dess volym, temperatur – som ges av medelvärdet av den kinetiska energin – samt trycket, vilket är ett mått på den genomsnittliga kraft som utövas då partiklarna kolliderar med en yta. Dessa storheter relateras genom gaslagar. Den mest använda av dessa är allmänna gaslagen för ideala klassiska gaser, som säger att dessa har en temperatur som är proportionell mot produkten av trycket och volymen. (källa)
 6. För att gasen från gasverket skall kunna genomgå de olika tvättarna och kistorna samt pressas in i klockorna, används en exhaustor. Även turbofläktar har använts. Då det är viktigt att exhaustorn håller jämnt tryck, särskilt på sugsidan, regleras trycket med en regulator. I retorterna (en del av gasverket) bör trycket nämligen alltid vara + 0. Vid högre tryck läcker en del gas ut genom otätheter så att gasen lättare sönderdelas och vid lägre tryck sugs lätt rökgaser in. Regleringen sker antingen med en omloppsregulator, som genom en omloppsledning låter så mycket gas återgå i sugledningen att trycket i denna hålls konstant. (källa)
 7. Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas. Ursprungligen tillverkades gasen i kolgasverk genom torrdestillation av stenkol, vilket gav inkomstbringande biprodukter i form av koks, ammoniak och bensen. Eftersom det var en smutsig och miljöfarlig process övergick gasverken med tiden till spaltgasverk, där gasen istället produceras genom omvandling (spaltning) av lättbensin eller butan. Idag har man lagt ner även spaltgasverken och ersatt dessa med naturgas- eller biogasanläggningar. Naturgas transporteras antingen i långa pipelines från gasfyndigheterna eller i flytande form (LNG) med fartyg och/eller tankbil till särskilda blandningstationer, där gasen fårätt tryck och sammansättning, och sedan förs in i stadsgasnätet. Biogas produceras genom rötning av organiska restprodukter i särskilda produktionsanläggningar för biogas, och förs sedan via rörledning och blandningsstationer in i stadsgasnätet. (källa)
 8. Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) är en typ av sjukdomar som orsakas av prioner. De leder till degeneration av hjärnvävnaden, och har dödlig utgång. Bästa sättet att förstöra prioner är autoklavering i 3 bars tryck och 134–137 grader celsius i minst 20 minuter. Sjukdomen har varit känd i över 250 år. Inkubationstiden är minst 2 år, och djuren som insjuknar är oftast mellan 3 och 4 år. (källa)
 9. En sensor som är avsedd för att slå larm kallas ofta detektor. Aktiveras typiskt vid överskridande av gränsvärden, som för hög temperatur eller för lågt tryck etc. Olika typer av sensorer är bland andra: radar, sonar, tryckgivare, fotodioder, kameror och mikrofoner. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.