Drag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder drag, varianter, uttal och böjningar av drag

Drag synonym, annat ord för drag, vad betyder drag, förklaring, uttal och böjningar av drag.

Synonymer till drag

Andra språk

Drag på Engelska

 • stroke, line - drawing, line
 • feature - facial expression, appearance, features, haggard features
 • trait, characteristic - internal quality, aspect, characteristic, an interesting aspect of the debate, his stinginess is an unpleasant side of his character
 • stroke, move - move in chess, a masterly stroke
 • trolling spoon, lure - a hooked lure, usually of metal, used for fishing
 • draught, (draft - US) cross draught, draught from the floor

Hur används ordet drag

 1. Gatukonstens syften varierar. Dels rör det sig om ett rent konstnärligt uttryck. Det finns också i gatukonsten ofta en vilja till att omforma staden till ett mer personligt eller socialt rum. Genom att sätta ut sina egna konstverk i staden gör man ett personligt intryck på och avtryck i densamma. Likaså finns det i gatukonsten ett drag av platsskapande, ett sätt att försöka tillföra rum, mening och sammanhang i en stadsmiljö. (källa)
 2. Germanism (språkvetenskap) – ett språkligt drag eller ord (form) som beror på tyskt inflytande. (källa)
 3. De flesta större religioner har innehållit ett trossystem för majoriteten av anhängare, och mystiska utläggningar och förklaringsmodeller för en mycket liten andel av de troende, som brottas med frågor som exempelvis teodicéproblemet. Exempel på sådana esoteriska läror är exempelvis Kabbala inom judendomen och sufismen inom islam. Gnosticismen har förmodligen uppkommit av liknande skäl, men de exakta omständigheterna är inte kända. Både inom judisk och kristen gnosticism återkommer i många gnostiska skrifter en kreativ omtolkning av Jesaja 45:5, så att den som yttrar orden inte är den högsta gudomen utan en lägre, ond eller okunnig, skapargud, Demiurgen. Birger A. Pearson har därför ansett det sannolikt att judisk och samaritansk gnosticism bl.a. uppkommit för att skylla lidande och ondska, inklusive antropomorfa och frånstötande drag i den gammaltestamentliga gudsbilden, på Demiurgen. (källa)
 4. En godsvagn är en järnvägsvagn enbart avsedd för att transportera gods. Ett kännetecknande drag är att godsvagnarna, oftare än personvagnarna rör sig internationellt mellan olika länder. (källa)
 5. Gorgoner (av grek. gorgós "fruktansvärd) var i grekisk mytologi tre kvinnliga monster med hår av giftiga ormar. De tre gorgonerna var systrarna Medusa, Stheno (Steino) och Euryale som var döttrar till gudarna Forkys och Keto. Av systrarna är Medusa är den som är mest känd och den av systrarna som blir dräpt av hjälten Perseus. Medusa är också den enda av systrarna som är dödlig, Stheno och Euryale beskrivs som odödliga. Den som såg någon av gorgonerna skulle enligt myten direkt förvandlas till sten. Zeus och Athenas sköld Aigis är prydd med ett gorgonhuvud. I konsten framställdes gorgonerna antingen som vedervärdigt fula, eller i senare antik konst, ofta sköna men med av smärta förvridna drag. (källa)
 6. dock framträder detta drag ej hos ungen, utan först hos äldre individer, varför gorillaungens kranium mera liknar människans. (källa)
 7. Nöjesparksgrafologin är baserad på generella antaganden om vissa drag i en handskriven text, ofta bara en kort text såsom en namnteckning. En viss lutning på stilen, eller ett annat stildrag, påstås indikera en viss läggning (optimist, dåligt självförtroende), eller till och med en hel personlighetsbeskrivning. Experten (eller maskinen) gör oftast bara en kort översyn och lämnar ut en generell beskrivning. (källa)
 8. Innebär att optisk förminskning av föremål i en bild utgår från en punkt inne i bilden istället för från det tänkta avståndet från en ideal betraktare av bilden, vilket är regel i renässansperspektivet. Begreppet präglades cirka 1900 av Gabriel Millet för att beskriva drag i arkitekturframställningar i bysantinska mosaiker. Uttrycket etablerades som beteckning för ikonmåleriets bildrum framför allt genom Pavel Florenskij. I Sverige har Gregor Paulsson gett flera intressanta bidrag till förståelsen av begreppet. (källa)
 9. Den odlingsvariant som brukar kallas för "vanlig guldfisk" skiljer sig till färgen från vildlevande guldfisk som är gråaktig, men har samma kroppsform, det vill säga saknar överdrivna anatomiska drag. Färgen på "vanlig guldfisk" kan vara röd, gul, svart eller vit och i dessa nyanser kan den vara helfärgad, fläckig eller spräcklig, som röd-vit, gul-vit eller röd-svart-vit. Avelsformer som avlas utifrån anatomiska särdrag inkluderar varianter med förlängda fenor, slöjfenor, dubbla stjärtfenor, utstående ögon, bubbelögon, utmärkande huvudform eller fjällform, äggformad kropp och dylikt. Avelsformer med extrema anatomiska särdrag är oftast inte lika robusta som den vanliga guldfisken och de mest extrema avelsformerna kan ha svårt att simma och klarar sig inte i naturen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.