Tveklöst Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tveklöst, varianter, uttal och böjningar av tveklöst

Tveklöst synonym, annat ord för tveklöst, vad betyder tveklöst, förklaring, uttal och böjningar av tveklöst.

Synonymer till tveklöst

Andra språk

Tveklöst på Engelska

  • doubtless

Hur används ordet tveklöst

  1. Islandslav är, som namnet antyder, en lav, vilket enligt gängse uppfattning är två arter, en svamp och en alg, som lever i symbios. Enligt en nyare uppfattning är en lav en svamp som invaderats av en parasit (alg). Detta gör lavars inplacering i systematiken problematisk. I många fall, till exempel inom blomsterhandeln, kallas islandslav för olika varianter av mossa, men det är tveklöst oriktigt. Misstaget begås även i andra språk än svenska. Mossor är botaniskt något helt annat än lavar. (wikipedia.org)
  2. Massutdöende eller massdöd är de händelser i jordens historia då hela grupper av organismer dött ut under en med geologiska mått mätt ganska kort tidsrymd. Baserat på fossilfynd kan man sluta sig till att det i allmänhet dör ut två till fem artfamiljer av havslevande djur, både ryggradsdjur och ryggradslösa djur, per en miljon år. Sedan livets uppkomst på jorden har det dock inträffat flera massutdöenden, där arter dött ut i mycket högre takt än normalt. Trots att det tveklöst har inträffat massdödar både under de geologiska tidsperioderna arkeikum (4600 miljoner år sedan - 2500 miljoner år sedan) och proterozoikum (2500 miljoner år sedan - 542 miljoner år sedan), är det först under fanerozoikum (från 542 miljoner år sedan till idag) som det går att systematiskt studera de mönster som finns rörande arters försvinnande, eftersom det i och med den kambriska explosionen utvecklades djur med yttre och inre skelett. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.