Typexempel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder typexempel, varianter, uttal och böjningar av typexempel

Typexempel synonym, annat ord för typexempel, vad betyder typexempel, förklaring, uttal och böjningar av typexempel.

Synonymer till typexempel

Vad betyder och hur uttalas typexempel

Typexempel uttalas typ|ex|empel och är ett substantiv.

Ordformer av typexempel

Singular

typexempel
obestämd grundform
typexempels
obestämd genitiv
typexemplet
bestämd grundform
typexemplets
bestämd genitiv

Plural

typexempel
obestämd grundform
typexempels
obestämd genitiv
typexemplen
bestämd grundform
typexemplens
bestämd genitiv

Typexempel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet typexempel

  1. Glimmer tål mycket hög temperatur och är en god isolator. Glimmer används därför ofta i samband med elektriska värmeapparater, t.ex. som stomme till en lindning med motståndstråd. Typexempel den elektriska brödrosten. (källa)
  2. Det finns flera kända citat som är underdrifter. Många av dem återfinns inom filmens värld och används för komisk effekt. Ett typexempel på detta är citatet: "'Tis nothing but a scratch" (det är bara en skråma). Citatet yttras av den "svarta riddaren" i Monty Pythons galna värld efter att han förlorat ena armen. Efter att även ha förlorat sin andra arm säger han "it's just a flesh wound" (det är bara ett köttsår). (källa)
  3. Hitler utvecklade sina idéer bland annat i boken Mein Kampf. Det tyska utökade livsrummet skulle med våld erövras österut, främst i Sovjetunionen väster om Uralbergen. Grundtanken om tysk expansion i öster och att germanerna måste skaffa sig mer utrymme att leva på var dock inte någonting som kom från Hitler, utan hade historiska rötter från en lång tysk historisk orientering österut (se Drang nach Osten samt Ostsiedlung). Hitler var också klart inspirerad av andra länders kolonialvälden, främst det Brittiska imperiet. Han jämförde ofta med beundran det brittiska styret i Indien, med sina planer på ett imperium i öster. Den relativt begränsade brittiska styrande minoriteten i Indien nämnde Hitler som ett typexempel på Herrenvolk. (källa)
  4. Massproduktion är ett typexempel på produktion som ger stordriftsfördelar. Det utvecklades under industriella revolutionen. (källa)
  5. Typexempel på fatisk kommunikation är småprat om väder, trevligt väder idag, inte sant?, eller kollektivtrafik, tänk att bussen aldrig kan komma på utsatt tid. (källa)
  6. Båda orden betyder numera oftast fysisk aktivitet i form av tävlingar med fastsatta regler, trots att sport alltså egentligen är fritidsaktivitet byggd runt bruk av redskap av olika slag. Motorsporter är typexempel på detta. (källa)
  7. Den första slussmodellen bestod av en enkel lucka i dammen som kunde öppnas och stängas. Det gjorde det möjligt för båtar på väg nedströms att följa med det forsande vattnet, och båtar på väg uppströms kunde, ofta med draghjälp från kanalstränderna, släpas uppför den tillfälliga forsen. När båten hade passerat kunde luckan snabbt stängas igen. Slussningen innebar närmast en kontrollerad och kort forsfärd, varför det inte var helt ovanligt att båtar skadades eller sjönk i strömmarna. Trots att de tidigare använts i rätt stor omfattning har de numera blivit utkonkurrerade av modernare konstruktioner. Dückerschleuse i norra Tyskland, med anor från 1300-talet, är ett typexempel på sådana här slussar. (källa)
  8. Som ett typexempel på sysslomän kan advokatyrket nämnas. Även uppdrag till god man, revisor, arkitekt, bankman eller konsulter av skilda slag betecknas vanligen sysslomannaskap. Parterna kallas huvudman och syssloman (alternativt uppdragsgivare och uppdragstagare). (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.