Uppehåll Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppehåll, varianter, uttal och böjningar av uppehåll

Uppehåll synonym, annat ord för uppehåll, vad betyder uppehåll, förklaring, uttal och böjningar av uppehåll.

Synonymer till uppehåll

Andra språk

Uppehåll på Engelska

 • break - interruption, intermission, halt, interval, summer break (recess), pause during the discussion, interrupt the discussion for a break
 • dry - (mainly) dry weather, fair
 • stay - sojourn

Hur används ordet uppehåll

 1. Ålderspension i Sverige baseras på att den enskilde i hög grad själv bestämma när den vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 61 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar till 67 år. Man kan också välja sin uttagsnivå, och till exempel samtidigt arbeta och ta ut en mindre del av sin allmänna pension. Har man börjat ta ut sin allmänna pension kan man också göra ett uppehåll för att återgå i arbete, och sedan återuppta pensionen. (wikipedia.org)
 2. Vissa tåg på sträckan Heimdal–Trondheim–Östersund C (som körs av Mittnabotåget) gör uppehåll i Hell. Orten är järnvägsknut i och med att det är här som Nordlandsbanen formellt anknyter till Meråkerbanen. (wikipedia.org)
 3. Hållplats är en plats längs en järnvägs-, spårvägs- eller busslinje, avsedd för fordonet att göra uppehåll på, för att där ta ombord och/eller släppa av passagerare. Hållplatsen är markerad med en skylt. I Sverige anges ofta trafikbolag, linjenummer och destination, och en tidtabell är ofta anslagen. Vilka hållplatser som finns på en linje, anges ofta i linjens tidtabell. För att fordonet skall stanna på hållplatsen måste föraren ofta uppmärksammas på att man önskar stiga på eller av. (wikipedia.org)
 4. I västvärlden är ägg traditionell mat under påsken. Detta hänger ihop med att hönsen, genetiskt och med liten tillgång på foder, hade uppehåll i äggproduktionen under vintern. Produktionen kom igång igen ungefär lagom till fastan, då det dock inte var tillåtet att äta ägg, vilket skapade ett äggöverskott. Dagens avelstammar av höns kan dock lägga ägg året runt. (wikipedia.org)
 5. Inom det yrkesmässiga snickeriet ersattes stångsvarven av trampsvarven, där man kan svarva utan uppehåll och där träämnet roterar i samma riktning hela tiden. På landsbygden dröjde det dock till slutet av 1800-talet innan trampsvarven blev vanligare. (wikipedia.org)
 6. Kommandospråk som interaktionsstil passar för vana användare som kan arbeta effektivare då de kan uttrycka olika möjligheter utan att till exempel leta i menyer. Avancerade användare får ofta en stor subjektiv tillfredsställelse när de väl lärt sig många kommandon behärskar syntaxen. Andra fördelar är att man lätt kan spara en historik över de kommandon man använt och enkelt skapa olika makron. När kommandospråk används uppstår lättare fel, användarna behöver mer träning och det är relativt svårt för en användare att komma tillbaka efter ett uppehåll. Det är svårt att ge support åt användare som använder kommandospråk då det oftast finns fler valmöjligheter och felkällor. (wikipedia.org)
 7. Korsetten kom och gick under många perioder. 1804 kom den på modet igen efter en tids uppehåll, men nu var det inte meningen att den skulle ändra kvinnans former som den varit till för under tidigare sekel, utan för att förstärka och göra kroppens naturliga former slankare. Den var nu lättare och kortare än tidigare modeller av liknande snörliv som använts av kvinnor. Till en början var den gjord av ett litet elastiskt liv av linne som täckte bysten, från axlarna och ner till den högt placerade midjan. Den genomgick en stor förändring bara på de närmaste åren. 1806 försågs den med valben och placetett. 1808 kom snörlivet, med avsikt att platta till magen och höfterna för att få en smalare och mer välformad figur. Trots att det inte var lika strikt med att ha en minimal midja var det fortfarande många kvinnor som snörde år sina korsettliv så hårt att Napoleon kunde säga till Corvisart: "Korsetten är människosläktets stormördare." Korsetten som blev känd under namnet à la Ninon, som var gjord av valben och enbart en planchett som gav den en styvhet man inte kunde undvara. Denna modell skapades 1808 av specialisten A. Bertel. (wikipedia.org)
 8. Hanen har ett karakteristiskt upprepande visslande läte som hörs på våren utan uppehåll och som kan beskrivas som kriick. (wikipedia.org)
 9. I Sverige och de flesta andra länder ska alla siffror (landsnummer, riktnummer, abonnentnummer) numera slås i en följd utan något uppehåll, men vid samtal till vissa länder måste man fortfarande invänta kopplingston mellan grupper, innan man slår siffrorna i nästa grupp. (wikipedia.org)
 10. Lokaltåg är normalt persontåg som betjänar begränsade områden. Det finns inga skarpa gränser mellan dessa och andra typer av tåg, men några karaktäristika kan vara tätare uppehåll och därmed lägre medelhastighet samt enklare motorvagnsfordon ofta utan klassindelning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: