Ymnig synonym, annat ord för ymnig, vad betyder ymnig, förklaring, uttal och böjningar av ymnig.

Synonymer till ymnig

Vad betyder och hur uttalas ymnig

Ymnig uttalas ymn|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ymnig betyder:

Ordformer av ymnig

Böjning (i positiv) ymnig en ~ + subst. ymnigt ett ~ + subst. ymniga den/det/de ~ + subst. Komparation ymnigare en/ett/den/det/de ~ + subst. ymnigast är ~ ymnigaste den/det/de ~ + subst.

Ymnig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ymnig översättning

Engelska

abundant

Hur används ordet ymnig

  1. Krympning, det vill säga den minskning av textila material i storlek som sker efter tvätt, är vid vävning beroende av den temperatur som material i varp och inslag tål, samt vävtekniken som påverkar mängden material och karaktären på inslaget. Vissa tekniker fordrar ymnig tillgång på inslaget, andra att inslaget hålls en aning sträckt. (wikipedia.org)
  2. Den väl vattnade, mot söder sluttande Eurotasdalen frambringar i riklig mängd såväl säd som druvor och andra ädla sydfrukter. Bergstrakterna erbjuder dels saftiga betesmarker, dels vidsträckta skogar med ymnig tillgång på villebråd. Av värdefulla mineral finns det dels vackra marmorarter, dels järn, för vars bearbetning Lakoniens forntida invånare åtnjöt stort anseende. I Lakoniska viken fiskade man dyrbara purpursnäckor. (wikipedia.org)
  3. Maltesern skall ha en kolsvart nos och stora, mörka framåtriktade ögon med svarta ögonlocksränder. Svansen skall bäras i en stolt båge över ryggen och vara försedd med ymnig päls. Tassarna skall vara runda och trampdynorna svartpigmenterade. (wikipedia.org)
  4. Mandelblomman är utbredd i Europa och nordvästra Afrika. I Norden är mandelblomman till sin utbredning sydlig, den finns i hela Danmark. I Sverige finns den upp till södra Norrland, i Norge bara i låglandets sydligaste delar, och i Finland i närheten av Finska viken. Den har dessutom sina bestämda ståndorter, nämligen torra backar, men främst trivs mandelblomman i det tunna täcket av jord och mossa på berghällar i öppet läge. Dock är denna art mycket ymnig så långt ektrakterna sträcker sig. (wikipedia.org)
  5. Värmeslag uppstår när kroppen inte kan bli av med överskottsvärmen på vanligt sätt eller då temperaturregleringen sviktar helt eller delvis. Den drabbade svettas ofta mycket lite eller inte alls, och huden är blossande röd, varm och torr. Förmågan att svettas påverkas av luftfuktigheten, ju högre luftfuktighet, desto svårare är det för kroppen att reglera kroppstemperaturen med svettning. Om värmeslaget beror på fysiologiska rubbningar hos personen, kan det yttra sig i ymnig svettning. Som regel är dock det klassiska tecknet att personen trots hetta inte svettas alls, att huden är anhidrotisk. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Ymnig Synonymer Betyder Uttal