Aristokratisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder aristokratisk, varianter, uttal och böjningar av aristokratisk

Aristokratisk synonym, annat ord för aristokratisk, vad betyder aristokratisk, förklaring, uttal och böjningar av aristokratisk.

Vad betyder och hur uttalas aristokratisk

Aristokratisk uttalas aristo|krat|isk [-a´-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av aristokratisk

Böjning (i positiv) aristokratisk en ~ + subst. aristokratiskt ett ~ + subst. aristokratiska den/det/de ~ + subst. aristokratiske den ~ + mask. subst.

Aristokratisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Aristokratisk på Engelska

  • aristocratic - being typical of the aristocracy, lofty, superior

Hur används ordet aristokratisk

  1. Londonklubbarna var ursprungligen påtagligt aristokratiska, men med det kapitalstarka borgerskapets framväxt uppstod nya klubbar riktade till denna målgrupp. Det var i stor utsträckning dessa klubbar som hade en tillräckligt stark finansiell grund för att kunna bygga de egna exklusiva lokaler som man i dag förknippar de typiska londonklubbarna med. Under 1800-talets lopp kom också de aristokratiska och ursprungligen borgerliga klubbarna att i allt större utsträckning sammansmälta. Klubbarna behöll dock samtidigt sin exklusivitet i fråga om vilka och hur många man tog in som medlemmar. (källa)
  2. Marskämbetet omnämns för första gången i Sverige 1268 och var sannolikt en efterföljare till posten som stallare, som under 1200-talets första hälft nämns som chef för kungens hird. Ämbetet förekommer oregelbundet under medeltiden som en aristokratisk hederstitel utan bestämda tjänsteplikter. När marsken Torgils Knutsson blev rikets egentliga ledare under Birger Magnussons minderårighet på 1290-talet berodde det därför på hans personliga inflytande snarare än att han innehade marskämbetet. (källa)
  3. Restauration (styrelseform) – ett återinförande av en tidigare störtad monarkisk eller aristokratisk styrelseform. (källa)
  4. Riddare (riddarväsende) (lat. miles) är ursprungligen en medeltida titel för en frälseman som fått riddarslaget. Under stora delar av medeltiden utgjorde riddarna en militär aristokratisk klass, med en kultur präglad av värderingar som höviskhet och tapperhet. Deras traditioner, som kristna riddarordnar och heraldik, levde vidare även efter att riddarnas militära betydelse minskat. (källa)
  5. De levde traditionellt som en överordnad aristokratisk kast i de områden de erövrade och byggde upp ett samhälle som av vissa äldre historiker har liknats vid det feodala Europa. Ledaren titulerades mwami och ansågs vara av gudomligt ursprung. Tutsier och hutuer var så välintegrerade att tutsierna började tala bantuspråk, hutuernas språk. Blandäktenskap var vanliga. Något som skilde tutsierna från sina underordnade var att hutuerna var jordbrukare, ett yrke som tutsierna såg på med förakt. En fattig tutsi kunde teoretiskt sett tvingas till jordbruk, men oftast ställde personens klan upp med boskap, symbolen för tutsiernas överlägsenhet. (källa)
  6. I medeltida Serbien fanns en stark aristokratisk nivå där en kollektiv parlamentarism höll på att utvecklas, som valde fursten. Den valde var ofta medlem av en framstående ätt, ännu mer så efter ett erkännande i ett kungarike under 1077 och återställande efter förlusten 1217. Därefter stärktes monarkens auktoritet, men de valdes ända tills annekteringen av Osmanerna. Det var först under de despotiska åren (Српска деспотовина) monarkin de facto gick över till en ärftlig monarki. (källa)
  7. En debutant (från franskans débutante, "kvinnlig nybörjare") är en flicka eller ung kvinna från en aristokratisk överklassfamilj, som anses ha nått mogen ålder, och inträder i societeten. Ursprungligen handlade det om att få rätt att gifta sig. (källa)
  8. I samtida västerländska samhällen brukar den politiska eliten hävda att den utövar sin makt på demokratisk grund, medan de mindre inflytelseri akademiska och teknokratiska eliterna anser sig vara meritokratiska. De som kontrollerar makten över näringslivet hävdar ofta att de äger företagen och därför har rätt att bestämma (alltså en form av plutokrati). Aristokratiska eliter har fasats ut, även om det ibland hävdas att meritokratiska, plutokratiska och demokratiska eliters barn så ofta reproducerar sina föräldrars ställning att man kan tala om en de facto aristokratisk elit. (källa)
  9. Även i Sverige visade adeln ofta tendenser till att förverkliga den aristokratiska statsformen under monarkisk etikett, så t. ex. genom 1634 års regeringsform, som inom hovkretsar direkt sades förvandla monarkin till en aristokrati och reducera konungens roll till den, som dogen spelade i Venedig. Att det inte gick därhän, berodde på att det fanns andra mera demokratiska element i staten, som adeln inte kunde eller inte ville undertrycka. Den fick nöja sig med att bli ett aristokratiskt element i en blandad statsform. Som sådan har adeln genom sin kamp för konstitutionalism eller rent av parlamentarism i både Sverige och England spelat demokratin i händerna. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.