Dov Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dov, varianter, uttal och böjningar av dov

Dov synonym, annat ord för dov, vad betyder dov, förklaring, uttal och böjningar av dov.

Synonymer till dov

Vad betyder och hur uttalas dov

Dov uttalas dov [då´v] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av dov

Böjning (i positiv) dov en ~ + subst. dovt ett ~ + subst. dova den/det/de ~ + subst. dove den ~ + mask. subst. Komparation dovare en/ett/den/det/de ~ + subst. dovast är ~ dovaste den/det/de ~ + subst.

Dov är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Dov på Engelska

  • muffled, dull - feeling of depression, a muffled noise

Hur används ordet dov

  1. Dove (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet. (källa)
  2. Ringduvans sång utgörs av ett ganska dovt femstavigt hoande med betoning på första stavelsen: "ko-ko-koo, kåå-kåå...". Denna strof upprepas sedan cirka tre till fem gånger utan paus. Den sista strofen avslutas med ett ko. Ett annat läte är det intensiva smattrande ljud som hörs vid uppflog, och uppstår genom att vingarna slås mot varandra, som fungerar som ett varningsläte. Under häckningstiden låter den höra ett dovt morrande, hoande läte som kan beskrivas "hoo-hroo". Ringduvans sång kan av gemene man förväxlas med skogsduvans mer dova och tvåstaviga. (källa)
  3. Rördrom (Botaurus stellaris) är en fågel som tillhör familjen hägrar och förekommer i Palearktis och södra Afrika. Fågeln håller sig ofta dold i vassbestånd i våtmarker. Den känns främst känns igen på sitt vittljudande dovt tutande läte. När den hotas står den helt still och riktar näbben rakt upp, varvid dess spräckliga fjäderdräkt gör att den blir svår att upptäcka. (källa)
  4. En marimba består av flera plattor som är ordnade som på ett klaviatur. Plattorna kan vara gjorda av olika sorters träslag, exempelvis ros eller en, eller av konstgjorda material som glasfiber. Under plattorna finns resonansrör som ger marimban dess karaktäristiska varma, dova och kraftiga ton. En marimba spänner oftast över flera oktaver. (källa)
  5. En del finkalibriga vapen och speciellt luftgevär har en fast skena för att montera kikarfästen, så kallad dove-tail. (källa)
  6. Fagotten har ofta kallats orkesterns clown, då det ofta är orkestrerat så att fagotten får de mer "komiska" rollerna. Fagottens ton påminner mycket om människorösten, i de lägre registren är tonen djup och dov. I mellanregistret är den varm och smälter väl in med annat träblås. På höjden är den mer nasal och genomträngande. (källa)
  7. En kärlflöjt saknar en vanlig flöjts rörform och har därför dov klang. Genom formen har den också svårt att skapa övertoner. Principen att få ljud ur en okarina – och en lergök – påminner annars om den rörformade flöjtens. Skillnaden mellan okarinan och lergöken är att på en lergök är alla fingerhålen lika stora. Detta gör att man på en fyrahåls lergök bara kan få fem toner och på en tiohåls bara elva, medan man på en tiohåls okarina kan få sjutton toner. (källa)
  8. Regnbågshinnan kan drabbas av regnbågshinneinflammation, så kallad irit vilken kan vara akut eller kronisk. Akut irit drabbar oftast bara ett öga. Symtomen är att ögat kan bli rött och/eller ljuskänsligt och man kan känna en dov smärta. Kronisk irit drabbar vanligtvis båda ögonen. Symtomen är att ögonen blir röda, men man känner ingen smärta. Istället kan man märka av att synen blir långsamt sämre. (källa)
  9. I början av 1800-talet byggdes serpenter med en fagottliknande böjning och med en dov klang, kallade Bashorn. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.