Drake Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder drake, varianter, uttal och böjningar av drake

Drake synonym, annat ord för drake, vad betyder drake, förklaring, uttal och böjningar av drake.

Vad betyder och hur uttalas drake

Drake uttalas drake och är ett substantiv -n drakar.

Ordformer av drake

Singular

drake
obestämd grundform
drakes
obestämd genitiv
draken
bestämd grundform
drakens
bestämd genitiv

Plural

drakar
obestämd grundform
drakars
obestämd genitiv
drakarna
bestämd grundform
drakarnas
bestämd genitiv

Drake är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Drake på Engelska

 • dragon - the dragon', s gold
 • kite - kite flying, fly a kite

Hur används ordet drake

 1. Här fajtas han mot den superrike Carlton Drake (spelad av Riz Ahmed från suveräna serien The night of) som säger sig stå på mänsklighetens sida men egentligen är en ond narcissist med en helt egen agenda. Jo, han är klonad på storskurkar från merparten av alla andra superhjältefilmer och slåss som sådan mot i längden taskiga odds. När Drake dessutom dristar sig till att häda Gud förstår man att han snart kommer att brinna i helvetet, detta är trots allt en amerikansk film riktad till ungdomar. (källa)
 2. Dess vetenskapliga släktnamn Chimæra kan härledas från Chimaira som i grekisk mytologi var namnet på ett sagodjur, som kunde vara lejon, get eller drake. Artepitetet Monstrosa är latin för vidunderlig. Sitt svenska trivialnamn har den fått för att den med sin långa tunna stjärt kan liknas vid en mus. Liknelsen vid en mus går, med olika variationer, igen i flera språk. På sina håll kallas den håmus. (källa)
 3. Golden Hind – en engelsk galeon mest känd för sin världsomsegling med sir Francis Drake. (källa)
 4. Sir Francis Drake (ca 1540 - 1596), kanske historiens mest kände kapare, löd under den engelska drottningen Elisabet I. (källa)
 5. Den andra typen av lindorm var däremot ondsint och farlig. De förekommer i sentida sydsvensk och dansk folktro där de beskrivs som flera meter långa och att de förflyttar sig genom att bita sig själv i svansen och rullar som ett hjul ("hjulorm", "ringorm"), samt att det skulle till mycket tur för att komma undan ett möte med en sådan vit orm. De var också ofta försedda med en långa manar ("manorm"). Den onda lindormen är snarast att likna vid en drake. Möjligen var lindormen en förklädd jätte. (källa)
 6. En återkommande symbol inom schamaniska kretsar är den globalt förekommande axis mundi-principen, i vilken man föreställer sig ett världsträd som sammanlänkar alla världar och omsluter universum (Yggdrasil i nordisk tradition), trädet vaktas oftast av en drake eller en orm. (källa)
 7. Namnet Midgårdsormen förekommer endast hos Snorre (se Snorres Edda). I Den poetiska Eddan och i skaldediktningen kallas den Jörmundgandr, Ormr, Nádr" orm, drake". Ormen låg i världshavet efter att ha blivit ditkastad av Oden. Oden hade låtit Lokes barn bo i Asgård, men då Midgårdsormen blivit alldeles för stor fann Oden det nödvändigt att göra sig av med den. Midgårdsormen var så lång att den kunde slingra sig kring Midgård och bita sig själv i svansen.(jfr ouroboros). (källa)
 8. Inom friflyg använder man sig av modellflygplan som helt saknar styrmekanism. Målet under en friflygtävling är att modellen, utan pilotens inverkan, skall flyga så länge som möjligt. I olika friflygklasser används olika metoder för att skicka upp modellen i luften, så att den sedan kan glidflyga. Typiska exempel är användandet av gummimotor, lina eller förbränningsmotor. Det finns också modeller avsedda att flyga inomhus, med en totalvikt av bara några gram. (jämför drake). (källa)
 9. Inom egyptisk tradition var sfinxen oftast en storsint och godhjärtad manlig varelse, androsfinx, med lejonkropp och manshuvud, som ofta vaktade ingångar till gravar och tempel. I grekisk tradition var sfinxen istället en kvinna, gynosfinx och hade ett lejons underkropp, stora rovfågelvingar, svans med ormhuvud eller som en drake, och huvud och bröst som en kvinna. Hon var förrädisk och obarmhärtig. De människor som inte kunde svara på hennes gåta fick sona med sitt liv. Under renässansen i Europa blev sfinxen återigen populär. Senare har bilden av sfinxen, ofta i den egyptiska tappningen, inkorporerats i många olika kulturer och i dessa sammanhang skiftar dess mytologiska och symboliska innebörd. (källa)
 10. I en metallflöjel är ofta årtalet för uppsättningen eller husägarens initialer utskuret. Ibland är vindflöjeln formad som en fågel, en pil, en drake och så vidare. På Sjömansinstitutets hus i Stockholm är flöjeln utformad som ett lokomotiv, byggnaden disponerades ursprungligen av Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön. På kyrktornens spiror tjänstgör vanligen en kring en stång vridbar metalltupp (kyrktupp) som flöjel. Att ha väderflöjel (girouette) på sitt hus var i Frankrike under medeltiden endast tillåtet för adeln. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.