Fertil Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fertil, varianter, uttal och böjningar av fertil

Fertil synonym, annat ord för fertil, vad betyder fertil, förklaring, uttal och böjningar av fertil.

Synonymer till fertil

Vad betyder och hur uttalas fertil

Fertil uttalas fert|il [-i´l] och är ett adjektiv -t -a.

Fertil betyder:

Ordformer av fertil

Böjning (i positiv) fertil en ~ + subst. fertilt ett ~ + subst. fertila den/det/de ~ + subst. fertile den ~ + mask. subst. Komparation fertilare en/ett/den/det/de ~ + subst. fertilast är ~ fertilaste den/det/de ~ + subst.

Fertil är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fertil på Engelska

  • fertile

Hur används ordet fertil

  1. Det är en form av artrit. Diagnosen gikt ställs vanligen efter att man konstaterat hyperurikemi och akut ledinflammation. Referensvärdena för urinsyra i blodet är 155 – 350 µmol/L för kvinnor i fertil ålder, 155 – 400 µmol/L för kvinnor över 50 år, och 230 - 480 µmol/L för män. I ungefär hälften av fallen har personer normala nivåer urinsyra, och diagnos ställs då genom att analysera huruvida ledvätskorna innehåller kristaller. (källa)
  2. Som kvinnligt könshormon förbereder det graviditet, håller fostret vid liv samt förhindrar ägglossning. Nivåerna för en icke-gravid, fertil kvinna når därför en topp som börjar några dagar efter ägglossning och avtar någon dag innan menstruationen börjar. (källa)
  3. Den adulta hanen har gult huvud, streckad brun rygg, kastanjebrun övergump och gul undersida. I andra dräkter är den liknande tecknad men i mindre intensiva färger. Gulsparven är vanlig i öppna biotoper med enstaka buskar eller träd. Sången är ganska karaktäristisk, men liknar tallsparvens. Tallsparven är för övrigt en nära släkting, och de kan ibland hybridisera och få fertil avkomma. (källa)
  4. Den senare metoden har alltid varit mer eller mindre utsatt för kritik. Rapporter om protesavlossningar har förekommit. Även om resultatet ofta är lyckat, har man inte kunnat finna några fördelar gällande rörlighet eller smärtlindring jämfört med den konventionella metoden, tvärtom har svårbehandlade komplikationer rapporterats och flera av dessa protes-modeller har nu dragits in. Metoden med ytersättningsproteser är därför ej förstahandsval på svenska sjukhus. För kvinnor i fertil ålder har metoden alltid avråtts, eftersom man misstänker att metall i protesen kan gå över i blodet och påverka eventuella foster. (källa)
  5. Jordärtskockan är lättodlad. Faktum är att problemet för många människor är att sluta odla dem, när de väl har planterats. Av denna anledning är det frestande att bara lämna kvar dem, år efter år, och gräva upp knölarna efter behov. Kvaliteten hos knölarna minskar dock vid denna behandling, det är viktigt att hålla jorden fertil. Även en liten knöl som lämnas kvar i marken kommer att börja växa, och de kan till slut bli ett uthålligt ogräs . En god skörd anses ligga vid 15-25 ton/ha. (källa)
  6. var. angustata Engler - fertil tetraploid (4n = 48). Östra Asien (Kina och Japan, men inte Korea). (källa)
  7. Tvåpucklig kamel och dromedar bildar tillsammans släktet kameler, som tillsammans med de sydamerikanska släktena Lama och Vicugna bildar familjen kameldjur. Kamel och dromedar kan hybridisera och få fertil avkomma och därför kategoriseras de ibland som en art. På grund av morfologiska skillnader kategoriserar de flesta auktorer dem som olika arter. (källa)
  8. Hos honor i fertil ålder växer livmoderns innersta skikt, livmoderslemhinnan (endometrium), till som ett led i brunstcykeln. Detta absorberas av kroppen om honan inte blir gravid. Hos högre apor inklusive människan så är absorptionen inte fullständig, utan en del av livmoderslemhinnan utstöts i form av menstruation. Efter den fertila fasen i honans liv upphör denna cykliska tillväxt och avstötning av livmoderslemhinnan, och livmodern i helhet blir något mindre. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.