Fokusera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fokusera, varianter, uttal och böjningar av fokusera

Fokusera synonym, annat ord för fokusera, vad betyder fokusera, förklaring, uttal och böjningar av fokusera.

Synonym till fokusera

Vad betyder och hur uttalas fokusera

Fokusera uttalas fok|us|era och är ett verb -de.

Fokusera betyder:

Ordformer av fokusera

Aktiv

fokusera
infinitiv
fokuserar
presens
fokuserade
preteritum
fokuserat
supinum
fokuserande
presens particip
fokusera
imperativ

Passiv

fokuseras
infinitiv
fokuseras
presens
fokuserades
preteritum
fokuserats
supinum

Perfekt particip

fokuserad en
~ + subst.
fokuserat ett
~ + subst.
fokuserade den/det/de
~ + subst.

Fokusera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Fokusera på Engelska

 • focus on, focus

Hur används ordet fokusera

 1. Gammastrålar kan även användas till att behandla olika typer av cancer. I en procedur som kallas gammaknivskirurgi, riktas flera gammastrålar mot tumören i syfte att döda cancercellerna. Strålarna fokuseras från olika vinklar för att fokusera på tumören. På så sätt blir den totala absorberade energin i det behandlade området stor, medan skador på omgivande vävnad undviks. (källa)
 2. Hypnotisören är den som försätter en person i ett hypnotiskt tillstånd. Detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att låta personen fokusera på ett glänsande objekt, exempelvis en klocka, som hypnotisören låter dingla framför personens ögon. Hypnos kan även framkallas genom upprepade monotona rörelser eller genom en starkt rogivande, lugnande röst eller ett normalt tonfall med suggestioner om att slappna av. Väl hypnotiserad befinner sig personen i ett diffust tillstånd i vilket denna förefaller ovanligt öppen för förslag och frågor och uppmaningar. Den hypnotiserade är inte drömmande eller sovande, utan mycket medveten, men medveten på ett annat sätt än vanligt. Ibland liknas detta tillstånd vid ett sorts trans. Exakt vad som sker i en hypnos är än idag omtvistat. Under slutet av 1900-talet har hypnotisörens roll ifrågasatts. (källa)
 3. Intresse (känsla) – känslor som orsakar uppmärksamhet för att fokusera på ett objekt, händelse eller process. (källa)
 4. En reflekterande yta (spegel) bakom en ljuskälla för att förstärka och fokusera ljuset, se ovan. (källa)
 5. Krigsfilm är en filmgenre som lägger sitt fokus på krig och krigföring. Detta betyder inte att den måste ha scener direkt tagna från striderna, den kan fokusera sig på militärlivet i allmänhet, i till exempel fångläger, träningsläger, personer som återvänder från det militära eller liknande. (källa)
 6. Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Kulturantropologer undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare och djupare kunskap och förståelse om den kulturella människan och världens alla samhällen. Kulturantropologisk forskning kan således fokusera på allt från olika världsbilder och värderingar till olika trosföreställningar och ritualer. Kulturantropologisk forskning fördjupar och komplicerar kunskap om kultur, kulturella tolkningar, värderingar, religion, maktrelationer, känslor, släktskap, genus och många andra ämnen. Kulturantropologi skulle kunna betraktas som 'vetenskapen om folkgruppers kulturer'. (källa)
 7. Valdeltagandet är generellt sett, både före och efter införandet av en gemensam valdag, lika eller nästan lika högt som deltagandet vid riksdagsvalen. Landstingsvalen tenderar fokusera mindre på parti och mer på landstingsfrågor. Frågorna till landstinget är inte av lika stort intresse i olika massmedier. Väljarna har ofta mindre kunskap om de frågor som skiljer partierna åt i landstingsvalen än både kommunal- och riksdagsvalen. Landstingsvalens röstsplittring är mindre än den röstsplittring som är i kommunalvalen. (källa)
 8. Socialt fenomen - Fokusera samspelet mellan litteraturen och det givande i samhället. (källa)
 9. Flera forskare började därefter fokusera på att försöka skapa det mer energirika blåa ljuset, då man med detta skulle kunna åstadkomma vitt ljus. Det kan ske på (åtminstone) två olika sätt, antingen genom direkt additiv färgblandning med rött och grönt och/eller gult (som i en OLED-display), eller genom att låta de energirika fotonerna i det blåa ljuset excitera ett fosforskikt som i sin tur ger det önskade vita ljuset (som i de flesta LED-lampor för hemmabruk). Den blåa lysdioden krävde dock trettio år av utvecklingsarbete för att bli så effektiv och lätt att tillverka att den kunde bli en kommersiell produkt, något som belönades med Nobelpriset i fysik 2014. (källa)
 10. Valsystemet med majoritetsval i enmansvalkretsar får ofta som följd att starka majoriteter bildas i det valda parlamentet (och därmed starka regeringsunderlag i de länder som har parlamentarism). Detta följer naturligt av det faktum att det i demokratier ofta finns två dominerande politiska krafter (höger-vänster) och deras respektive främsta företrädare ofta har en sammanslagen väljarskara på mellan 50 % och 80 %. Då man i enmansvalkretsar endast får skicka en kandidat, den som företräder valkretsens största parti, får detta till följd att mindre och medelstora partier får skicka förhållandevis få ledamöter, då dessa ständigt konkurreras ut av antingen den dominerande höger respektive vänsterkandidaten. Mindre partier kan ibland lyckas relativt bra om de väljer att fokusera på vissa valkretsar där de är förhållandevis starka, men ofta är små partier tämligen marginaliserade. Ett system med majoritetsval tenderar dock att gynna starka regionala partier. I Storbritannien har till exempel nationalistpartier från Skottland, Wales och Nordirland alltid några platser i parlamentet. Sammanlagt brukar det finnas omkring elva partier i House of Commons, även om ett parti (Conservatives eller Labour) som regel har majoritet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.