Fullständig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullständig, varianter, uttal och böjningar av fullständig

Fullständig synonym, annat ord för fullständig, vad betyder fullständig, förklaring, uttal och böjningar av fullständig.

Synonymer till fullständig

Andra språk

Fullständig på Engelska

  • entire, complete - a comprehensive (detailed) inquiry

Hur används ordet fullständig

  1. ägg, larv, puppa och imago (fullvuxen). En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos. (källa)
  2. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre studier, men det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar. Även elever på yrkesutbildningar har dock rätt att läsa in grundläggande behörighet i Sverige. En fullständig gymnasieexamen, vilket tidigare hette Slutbetyg krävs för tillträde till högskoleutbildning. Detta kriterium kallas också högskolekompetens. Alla teoretiska gymnasieprogram ger automatiskt grundläggande behörighet till högskolestudier. På praktiska program har eleven rätt till att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier. (källa)
  3. Helande syftar inom medicinsk antropologi på den subjektiva upplevelse en patient har av sitt tillfrisknande. Detta kan jämföras med sjukdomens dubbla identitet av medicinskt tillstånd och patientens egna upplevelse av sjukdomen. Fullständig hälsa är därmed kopplat till patientens känsla av att må bra, vid sidan av det medicinska sjukdomstillståndets avhjäpande. (källa)
  4. Under varje priskategori anges årtal, mottagare och motivering. Listan är alfabetisk och kronologisk, men inte fullständig. NR = närradio, PLR = privat lokalradio, PS = public service. (källa)
  5. Holografi (av grekiskans holo = "hel" eller "fullständig", graphia = "skriven") är en avancerad form av fotografi där man kan se objekt tredimensionellt, så kallade hologram. Holografitekniken kan också användas optiskt för att lagra information. (källa)
  6. Fullständig homozygoti, d. v. s. homozygoti för alla arvsanlag förekommer hos självbefruktande växter. Hos dessa får avkomman exakt samma ärftliga konstitution som föräldraplantan har. Hos normalt korsbefruktande djur och växter ökar graden av homozygoti vid inavel. (källa)
  7. Hos insekter sker ofta samtidig med hudömsningen en metamorfos. Spindeldjur kläcks redan fullständig ur ägget och de genomgår ingen metamorfos men de blir könsmogna vid sista hudömsningen. Larver av spindeldjur som förlorade en eller flera extremiteter kan delvis återskapa de vid hudömsningen. För att regenerera hela extremiteten behövs flera hudömsningar. (källa)
  8. I Karl XI:s husesynsordning från 18 juli 1681 förekommer husesyner stadgade inte bara för brukare av skattejord eller kronans landbönder, utan även för frälsebönder. En fullständig ordning för hållandet av husesyn finns angiven i kungliga reglementet 1696. Detta reglemente gällde dock bara officersboställen. Från denna författning liksom från 1681 års husesynsordning är de stadganden som i detta ämne finns införda i 1734 års lag, hämtade. Rätten till husesyn förekom långt in på 1900-talet för frälsehemman, men då hade den adliga jordägaren nämndemän med sig på synerna. Fastän husesynsordningen förlorade sitt lagrum, fortsatte i realiteten allmänt bruket att hemmansägaren förrättade husesyner även på skattehemman. Inspektioner av statlig mark och andra offentliga inrättningar har nu andra lagrum. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.