Likvärdig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder likvärdig, varianter, uttal och böjningar av likvärdig

Likvärdig synonym, annat ord för likvärdig, vad betyder likvärdig, förklaring, uttal och böjningar av likvärdig.

Synonymer till likvärdig

Andra språk

Likvärdig på Engelska

  • equivalent

Hur används ordet likvärdig

  1. En abbedissa (av medeltidslatinets abbatissa) är inom den katolska- och ortodoxa kyrkan titeln på föreståndarinnan för ett nunnekloster. Då den ortodoxa kyrkan inte har några ordnar benämns alla kvinnliga föreståndarinnor abbedissa, men i den katolska kyrkan är titeln reserverad för benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- och klarissföreståndarinnor. Abbedissans ställning är likvärdig med abbotens, bortsett från funktionen som präst. I andra ordnar benämns de "mother superior" (utan någon särskild motsvarighet på svenska) eller priorinna. Stav och ring är två insignier som en abbedissa använder. (källa)
  2. Hästkött styckas och äts som oxkött och har en likvärdig smak, men innehåller mindre fett. (källa)
  3. En del jordreformer innebär skiften där likvärdig jord utbyts mellan ägare, eventuellt med vissa inslag av tvångsförsäljningar. I andra fall innebär reformen att betydande jordarealer måste exproprieras och reformen är då i allmänhet mycket kontroversiell. (källa)
  4. Dessa "stensoppar" kan förväxlas med den "vanliga stensoppen", vilket är av ringa betydelse för den som ska förtära svampen då matvärdet och smaken är likvärdig. (källa)
  5. obehandlad mjölk: mjölk som har uppvärmts till högst 40 °C och som inte genomgått annan behandling som har en likvärdig effekt. (källa)
  6. Precis som däggdjurens lungor består krokodildjurens lunga till större delen av små kapilläromspunna, tunna lungblåsor som kallas alveolära lungor. Krokodildjur andas som fåglar, de andas med enkelriktad luftström. Blåsorna öppnar sig i små luftkanaler som kallas bronkioler. Bronkioler samlar ihop sig inne i lungan till större kanaler som kallas bronker. Bronker går samman till en luftstrupe vars främre del utgörs av ett struphuvud. När ett krokodildjur andas in strömmar luften genom luftstrupen och in i två primära bronker, de förgrenar sig till sekundära smalare passager. Luften fortsätter att röra sig genom dessa passager och sedan in i ännu smalare tertiära luftvägar. Därefter rör sig luften in i de sekundära luftvägarna som de passerade i början. Luften strömmar sedan tillbaka in i de primära luftvägarna och utandas. Krokodilernas lungor ventileras inte kontinuerligt. Reptilerna har långa perioder av andningsstillestånd. Lungorna hos krokodildjuret är bundna till levern och bäckenet genom diaphragmaticus muskel (likvärdig med membranet hos däggdjur). Under andning sträcks och komprimeras lungorna. När krokodilen andas in utvidgas muskulaturen vid revbenen vilket gör att revbenen expanderar och det gör så att krokodildjuret kan ta in mer luft. Utandningen sker genom sammandragningar av motverkande revbensmuskler så att bröstkorgens volym minskar och luft pressas ut ur lungorna. Krokodildjuren kan använda musklerna som används vid andningen för att justera läget för sina lungor. Därigenom kan de styra flytkraften i vattnet. Krokodildjur sjunker när lungorna dras mot svansen och flyter när de flyttas tillbaka mot huvudet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.