Oartikulerad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oartikulerad, varianter, uttal och böjningar av oartikulerad

Oartikulerad synonym, annat ord för oartikulerad, vad betyder oartikulerad, förklaring, uttal och böjningar av oartikulerad.

Vad betyder och hur uttalas oartikulerad

Oartikulerad uttalas o|art|ikul|er|ad och är ett adjektiv.

Oartikulerad betyder:

Ordformer av oartikulerad

Böjning (i positiv) oartikulerad en ~ + subst. oartikulerat ett ~ + subst. oartikulerade den/det/de ~ + subst.

Oartikulerad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.