Rejäl synonym, annat ord för rejäl, vad betyder rejäl, förklaring, uttal och böjningar av rejäl.

Synonymer till rejäl

Vad betyder och hur uttalas rejäl

Rejäl uttalas rejäl [-ä´l] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av rejäl

Böjning (i positiv) rejäl en ~ + subst. rejält ett ~ + subst. rejäla den/det/de ~ + subst. rejäle den ~ + mask. subst. Komparation rejälare en/ett/den/det/de ~ + subst. rejälast är ~ rejälaste den/det/de ~ + subst.

Rejäl är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Rejäl översättning

Engelska

strong, big
a pair of strong shoes, a big reduction in price
reliable
a reliable (honest, trustworthy) person

Hur används ordet rejäl

  1. Dessa två faktorer ledde tillsammans fram till en produktion av små genremålningar (såväl som interiörbilder och porträttmålningar) vilket blev populärt under 1600-talet bland överklassen och politiska ledare i Nederländerna och Tyskland. Tidiga exempel på genrescener är verk av Quinten Matsys (1466-1530) och Pieter Bruegel d.ä. (ca 1527–1569). Under 1700-talet tog genremåleriet rejäl fart i Nederländerna där den främsta var Jan Vermeer (1632–1675). När väl konstformen etablerat sig där spred sig den snart vidare till övriga Europa. (wikipedia.org)
  2. Utställningarnas ekonomiska betydelse avtog under 1900-talet då många andra kommunikationsformer och transportmedel hade utvecklats. Den kulturella betydelsen har dock fortsatt till dags dato med oförminskad styrka. Efter en nedgång efter andra världskriget och en rejäl svacka mellan Osaka 1970 och Sevilla 1992 (ingen utställning) är världsutställningarna återigen oerhört populära, under 2000-talet har besökarantalet på utställningarna nått upp till över 100 miljoner besökare. Efter Sevilla blev utställningarna på nytt också intressanta för industrierna, närmast i marknadsföringssyfte. (wikipedia.org)
  3. Kaffedrickandet har sitt ursprung i Etiopien för två tusen år sedan och fick sedan en spridning via Arabiska halvön till Turkiet och nådde Sverige under slutet av 1600-talet. Under 1800-talet tog kaffedrickandet rejäl fart i samband med koloniseringen av Afrika och Sydamerika där stora plantager kunde förse bland annat kolonialmakterna med bönor. Under 1900- och 2000-talen har drycken fått en än starkare ställning i många länder i Afrika, Amerika och Europa. Finländare och svenskar är de mest kaffedrickande nationaliteterna. Den svenska kaffekonsumtionen ligger på runt tio kilogram rostat kaffe per invånare om året. (wikipedia.org)
  4. Det är även brukligt att lägga i en rejäl kvist rosmarin och garnera med citronklyftor för att ytterligare höja smaken. Ingredienserna varieras ofta efter säsongens primörer, till exempel kronärtskocka istället för paprika. (wikipedia.org)
  5. Inom tidig islam, då dess anhängare knappast hölls samman av någon tydligt definierad trossats eller några sammanbindande traditioner, förelåg det ofta heta diskussioner och konflikter mellan olika muslimska grupperingar. En källa till konflikt var det som på arabiska kallas för qadr (qadar), alltså huruvida människans öde är förutbestämt av Gud eller inte. Somliga menade att Gud mer eller mindre styr all mänsklig aktivitet på förhand, medan andra ansåg att individen hade försetts med en rejäl portion egen vilja. De senare menade att alla människor hade en egen, fristående qadr och den som trodde på denna teori brukar benämnas som qadariter. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.