Svår Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder svår, varianter, uttal och böjningar av svår

Svår synonym, annat ord för svår, vad betyder svår, förklaring, uttal och böjningar av svår.

Synonymer till svår

Vad betyder och hur uttalas svår

Svår uttalas svår och är ett adjektiv -t -a.

Svår betyder:

Ordformer av svår

Böjning (i positiv) svår en ~ + subst. svårt ett ~ + subst. svåra den/det/de ~ + subst. svåre den ~ + mask. subst. Komparation svårare en/ett/den/det/de ~ + subst. svårast är ~ svåraste den/det/de ~ + subst.

Svår är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Svår på Engelska

  • difficult, hard - a difficult exam, a difficult time, a difficult question, it will be more and more difficult (harder and harder) to make ends meet
  • severe, serious - a serious illness, a violent earthquake, a serious crime

Hur används ordet svår

  1. Jag tycker att jag i samtalet försökte på ett nyanserat sätt ifrågasätta och kritisera henne och de åsikter hon förmedlade, som jag ofta upplevde som väldigt generaliserande. Men mitt uppdrag i "Hur kan vi" är inte renodlat journalistiskt. Mitt uppdrag, och syftet med hela podden, är att kunna vara både i debatt, diskussion och dialog. Det är en svår balansgång att både vara inlyssnande och gränssättande, säger han, och fortsätter. (källa)
  2. Adverb (lat. adverbium, av ad "till" och verbum "ord", alltså "biord") är enligt traditionell grammatik en ordklass, som ifrågasätts i modern grammatisk forskning på grund av sin oenhetlighet. Ordklassen adverb är svår att upprätthålla i grammatisk analys eftersom adverb knappast kan avgränsas med något av de vanliga kriterierna på en ordklass. Trots de grammatikteoretiska svårigheterna används ordklassen "adverb" ofta i modern språkvetenskap. (källa)
  3. Gemsen lever dels ensam, dels i mindre flockar och stundom i skaror om upp till 50 djur. Den klättrar med utmärkt snabbhet och säkerhet på de farligaste ställen och även som svårt sårad flyr den lätt bort. Gemsen är utomordentligt vaksam, dess lukt, syn och hörsel är högt utvecklade och det blir därför svårt för fiender att jaga den. Då en flock gemser vilar utställs skiltvakter som piper gällt och stampar i marken när faran kommer. Åtföljda av de övriga djuren beger de sig snabbt på flykt. Parningen sker under senhösten och i slutet av april eller i början av maj föder honan en unge (sällan två) vilken inom några timmar följer modern och mycket fort lär sig klättra. Fångad som ung blir gemsen mycket tam och är då inte svår att hålla men fortplantar sig högst sällan i fångenskap. (källa)
  4. Ämnena är kärlek – mänsklig eller gudomlig och rytm och mening samverkar Ghasaler från den indiska kontinenten har ofta inslag av islamisk mysticism och de är svår att förstå om man inte är förtrogen med sufism. (källa)
  5. Giftstruma, vetenskapligt namn hypertyreos, är en endokrin sjukdom som yttrar sig i att sköldkörteln tillverkar för mycket tyreoideahormoner (T4 eller T3), vilket leder till för hög ämnesomsättning. Giftstruma ger upphov till tyreotoxikos, ett kliniskt tillstånd av förhöjda tyroideahormoner i blodet. Tyreotoxikos kan dock ha andra orsaker än giftstruma/hypertyreos, till exempel en svår allmänsjukdom, graviditet eller förlossning, eller vara inducerat av läkemedel med tyroidea. Ett vanligt, men inte nödvändigt, tecken på giftstruma är förstorad sköldkörtel (struma). (källa)
  6. Gnistan är svår att studera eftersom den är kortlivad och beroende av ett flertal parametrar, bland annat gasens sammansättning och tryck och beträffande den elektriska urladdningen elektrodernas utformning, ytstruktur, temperatur och inbördes avstånd. Eftersom dessa parametrar ändras har gnistor dålig reproducerbarhet. Den studerades vetenskapligt först av den engelske naturforskaren Robert Hooke på 1670-talet. I modern tid har gnistor studerats med höghastighetsfotografering, snabba oscilloskop och interferometri. (källa)
  7. Driver är den golfklubba som normalt används som utslagsklubba vid långa hål, såsom par 4- och 5-hål. Denna klubba, som egentligen är en träetta, är på grund av sin låga klubbhuvudsvinkel (cirka 7°–12°) svår att använda utan peg och används därför främst från utslagsplatsen, tee. Den tekniska utvecklingen har gjort att regler har införts som begränsar storlek och andra egenskaper. (källa)
  8. Grad (brännskada) – används för att uttrycka hur svår skadan är brännskada. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.