Fullständigt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fullständigt, varianter, uttal och böjningar av fullständigt

Fullständigt synonym, annat ord för fullständigt, vad betyder fullständigt, förklaring, uttal och böjningar av fullständigt.

Synonymer till fullständigt

Andra språk

Fullständigt på Engelska

 • utterly, completely - it would be utterly idiotic

Hur används ordet fullständigt

 1. Abolition regleras idag i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning. (wikipedia.org)
 2. Gepard (Acinonyx jubatus) är ett kattdjur och den enda arten i underfamiljen Acinonychinae och släktet Acinonyx. Den skiljer sig från andra kattdjur då den främst jagar dagtid, har runda pupiller och inte kan dra in klorna fullständigt. Geparden är det snabbast springande, nu levande, däggdjuret på kortdistans och håller sedan 1965 Guinness världsrekord med 104,4 km/h på distansen 200 m. (wikipedia.org)
 3. Den första grisfesten ägde rum i januari 1961 i Santa Brígida, sju mil söder om Las Palmas. Hotellrummen räckte inte till och gästerna klagade på maten. Därför fick krögaren Antonio Del Monte, som hade en liten bodega i samma by, uppgiften att laga mat åt gästerna. Meningen var att han skulle servera grillspett, men krögaren glömde fullständigt bort vad han tagit på sig så dåvarande platschefen Rolf Friberg fick kompensera gästerna med mycket vin och levande musik. Antonio Del Monte hann aldrig stycka grisen och ryktet om grisfesten spred sig. 2001 var han 75 år och anordnade fortfarande grisfester på Gran Canaria. (wikipedia.org)
 4. Diplomerad Gymnasieekonom blir den elev som gått ett fullständigt gymnasieprogram på en skola som certifierats av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och uppnått samtliga kriterier för diplomering. Enligt kraven i utbildningen skall ett visst minsta antal poäng i ekonomiska ämnen och företagsekonomi samt Matematik 3 ingått och ett projektarbete ska ha gjorts med inriktning mot företagsekonomi. Utbildningen ska också innehålla moment av verklighetsbaserat lärande. För att kvalificera sig för diplomering ska eleven ha lägst godkänt i samtliga av utbildningens kurser. (wikipedia.org)
 5. men fastän solhettan var mycket stark, tog det tre dagar för dessa stycken att smälta fullständigt." (wikipedia.org)
 6. Hamnarbetet har fullständigt förändrats sedan 1800-talets slut och 1900-talets början, då hamnkranarna slog igenom. Tidigare sköttes nästan allt manuellt, med grips i handen. Numera är allt styckegods förpackat i containrar. Hamnarbetaren i dag är en tekniker som sitter högt uppe i en grensletruck eller containerkran. (wikipedia.org)
 7. Skolverket definierar en hemmasittare som en elev som har 100 procent skolfrånvaro i en månads tid eller mer. Orsakerna bakom hemmasittande är varierande, det kan röra sig om faktorer i skolan, oro i hemmet, psykisk ohälsa eller neuropsykologiska funktionshinder. Omfattningen beräknades av skolverket 2008/2009 1500 elever från kommunala skolor samt 150 från friskolor varit fullständigt frånvarande under en månads tid. 150 elever hade i sin tur varit borta hela läsåret. (wikipedia.org)
 8. Uppgifterna i ett herdaminne omfattar för varje biograferad präst vanligen fullständigt namn, födelseort och -datum, föräldrar, dödsort och -datum, utförlig meritlista över utbildning och innehavda tjänster och uppdrag, uppgifter om hustru eller man och barn, med födelse- och dödsdatum och yrkesangivelse. Vissa utgåvor innehåller även porträtt. För varje präst (dock ej för dem som levde vid bokens tryckning) finns också en vetenskapligt grundad essä som beskriver livsgärningen och karakteriserar personen. Herdaminnet publicerar också en förteckning över prästens utgivna skrifter och uppgifter om källorna för framställningen. Biografierna är vanligtvis ordnade pastoratsvis efter prästens sluttjänst. (wikipedia.org)
 9. Honungsbiet är ett socialt bi, det vill säga att det bildar samhällen. Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning (en fullmogen hona som även kallas visen), 200 till 300 drönare, samt från 10 000 (övervintrande) till som mest uppåt 90 000 arbetsbin, som alla är sterila honor. Dessa har förmåga att kommunicera rörande förekomster av rika näringskällor och kan på så sätt samordna arbetsinsatsen när de samlar in nektar och pollen. (wikipedia.org)
 10. Vid bilkörning i motljus en varm sommardag kan vägbanan plötsligt se regnvåt ut. När bilen väl hunnit till den till synes våta fläcken visar det sig att vägbanan är fullständigt torr. Förklaringen är att det är fråga om ett hägringsfenomen på grund av temperaturinversioner i ett tunt skikt strax ovanför vägbanan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.