Massiv synonym, annat ord för massiv, vad betyder massiv, förklaring, uttal och böjningar av massiv.

Synonymer till massiv

Vad betyder och hur uttalas massiv

Massiv uttalas mass|iv [-i´v el. mas´-] och är ett adjektiv -t -a.

Massiv betyder:

Ordformer av massiv

Böjning (i positiv) massiv en ~ + subst. massivt ett ~ + subst. massiva den/det/de ~ + subst. massive den ~ + mask. subst. Komparation massivare en/ett/den/det/de ~ + subst. massivast är ~ massivaste den/det/de ~ + subst.

Massiv är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Massiv översättning

Engelska

solid
solid silver
massive
a massive effort, a massive opinion
massif

Hur används ordet massiv

  1. När Trump på våren 2017 avskedade FBI-chefen James Comey därför att denne vägrade lägga ner Rysslandsutredningen var det ett beslut som utlöste massiv kritik även från en del av presidentens partikamrater. Beslutet kan mycket väl ha varit brottsligt. Precis som presidentens ständiga offentliga smutskastande av utredningen. (aftonbladet.se)
  2. Graniten är nästan alltid helt massiv eftersom den vanligen saknar inre struktur. Bandning förekommer inte. Ur ett brytnings- och bearbetningsperspektiv brukar granit kallas för en hårdsten, i motsats till marmor, kalksten och andra mjuka bergarter som benämns lössten. Dess hårdhet och därigenom hållbarhet, har gett graniten ett rykte som en sten med bra egenskaper. Mykerinos pyramid vid Giza, en av de mest välbevarade av Egyptens pyramider är delvis tillverkad i granit. Den klassiska curlingstenen är i granit, härrörande från Skottland där den första stenen tillverkades redan 1750. (wikipedia.org)
  3. Efter kidnappningen av L'Ouverture till Frankrike fortsattes kampen av Jean-Jacques Dessalines. Denne besegrade franska trupper ledda av Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau, i slaget vid Vertières. I slutet av den dubbla kampen för frigörelse och självständighet, proklamerade f.d. förslavade afrikaner den 1 januari 1804 den nya nationen och gav den namnet Haiti. Detta för att hedra ett av de inhemska Tainos namn för ön. Haiti är den enda nation som är sprungen ur ett slavuppror. Historiker har uppskattat offren för frihetskriget till 100 000 svarta och 24 000 av de 40 000 vita kolonisatörerna. Revolutionen i Saint Domingue utlöste en massiv utvandring. Franska Créole-kolonisatörer flydde med de slavar de fortfarande ägde liksom många andra fria människor. År 1809 kom nästan 10 000 flyktingar från Saint-Domingue till Kuba. Många fortsatte sedan till New Orleans där de blev kvar. De fördubblade stadens befolkning och bidrog till att bevara det franska språket och kulturen. Dessutom bidrog de nyanlända förslavade afrikanerna till staden med sin afrikanska kultur. (wikipedia.org)
  4. Vanligt är även att glidytorna skapas av (massiv) nederbörd. Då blir den översta delen av jordlagret genomdränkt av vatten och därför tyngre, och kan då glida bort från den torra jorden. (wikipedia.org)
  5. En gasjätte är en massiv planet med en tjock atmosfär och en tät smält kärna. De ”traditionella” gasjättarna, Jupiter och Saturnus, är mest sammansatt av väte och helium. Uranus och Neptunus kallas ibland för isjättar, eftersom de till största delen är sammansatt av vatten, ammoniak och metan. Bland extrasolära planeter finns något som kallas Het Jupiter, dessa är gasjättar som kretsar nära sina stjärnor och därför har de en hög yttemperatur. En Het Jupiter är för tillfället den vanligaste kända extrasolära planeten, kanske på grund av att de är relativt lätta att upptäcka. Det är allmänt sagt att gasjättar saknar en fast yta, men det är närmare sanningen att säga att de saknar ytor helt eftersom gaserna de är uppbyggda av bara blir tunnare ju längre ifrån planetens kärna de ligger och till slut blir de omöjliga att skilja från det interstellära mediet. En landning på en gasjätte kan eller kan inte vara möjligt, beroende på storleken och sammansättningen av dess kärna. De flesta av jätteplaneterna har också ett ringsystem som till exempel Saturnus. (wikipedia.org)
  6. Kanin (berg), platåliknande stort massiv i västra Juliska alperna (wikipedia.org)
  7. För att skilja kork från korkeken från proppar av andra material används ibland benämningen naturkork. Naturkork kan vara massiv (utskuren ur ett och samma stycke bark) eller pressad (sammanfogad av många mindre bitar). Pressad kork är vanligare än massiv för proppar av större dimensioner över cirka 30–50 millimeter. (wikipedia.org)
  8. Ett gravitationellt kraftfält är en fysikalisk modell som används för att förklara det inflytande som en massiv kropp har på rummet i dess omgivning orsakande en kraft på en annan massiv kropp. (wikipedia.org)
  9. Kulstötning eller kula är en kastgren inom friidrott. I kulstötning ska man från en ring med 2,135 m diameter stöta en massiv metallkula så långt som möjligt. För herrar väger kulan 7,26 kg (16 engelska pund) och för damer 4,0 kg, för barn 0–12 år väger den 2,0 kg och för barn 12–14 år 3,0 kg. Pojkar mellan 14 och 15 år använder en 4,0 kg tung kula, pojkar 16–17 år en 5,0 kg tung kula och pojkar 18–19 år en kula som väger 6,0 kg. (wikipedia.org)
  10. Från USA:s håll utgick man ursprungligen från doktrinen om att en eventuell sovjetisk aggression skulle bemötas med en massiv vedergällning med kärnvapen. Efter hand som Sovjetunionen kom att utveckla vapenbärare med interkontinental kapacitet framstod denna doktrin som riskfylld och ersattes med doktrinen om flexibelt gensvar (flexible response). Denna doktrin innebar att man kunde tänka sig begränsade kärnvapeninsatser, och även användande av taktiska kärnvapen (även kallat slagfältskärnvapen). Efter det kalla krigets slut har det framkommit att begränsade insatser med taktiska kärnvapen även ingått som en del av Sovjetunionens krigsplanering. Det förefaller även som att den sovjetiska krigsmakten i högre grad övat för strid i terräng där kärnvapeninsatser gjorts. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Massiv Synonymer Betyder Uttal

Populärast: