Neuron synonym, annat ord för neuron, vad betyder neuron, förklaring, uttal och böjningar av neuron.

Vad betyder och hur uttalas neuron

Neuron uttalas neur|on [nevrå´n el. neu-] och är ett substantiv -et; pl. -er el. neuron.

Neuron betyder:

Ordformer av neuron

Singular

neuron
obestämd grundform
neurons
obestämd genitiv
neuronet
bestämd grundform
neuronets
bestämd genitiv

Plural

neuroner
obestämd grundform
neuroners
obestämd genitiv
neuronerna
bestämd grundform
neuronernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

neuron
obestämd grundform
neurons
obestämd genitiv
neuronen
bestämd grundform
neuronens
bestämd genitiv

Neuron är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet neuron

  1. Cellerna i hjärnan kan delas upp i två huvudgrupper: nervceller (neuron) och stödjeceller (glia). Dessa huvudgrupper kan i sin tur delas upp i många undergrupper. Det är nervcellerna som skickar information mellan olika delar av nervsystemet, och i människohjärnan kan det finnas så många som hundra miljarder celler av detta slag och lika många stödceller. I äldre forskning trodde man baserat på uppskattningar att det skulle finnas betydligt fler gliaceller (nära en biljon). Detta har i ny forskning motbevisats (wikipedia.org)
  2. Neurotransmittor – från grekiska νέυρον (neuron) "sena" och latin trans "över" och latin mittere "sända" (wikipedia.org)
  3. En nervcell eller neuron är en elektrokemisk celltyp i nervsystemet som är ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser. Den kan betraktas som nervsystemets mest grundläggande enhet, även om neuron inte är den enda celltyp som finns i nervsystemet. Antalet neuron i hjärnan beräknas uppgå till ungefär 100 miljarder . (wikipedia.org)
  4. Axon (från grekiska ἄξων, som betyder axel ), också känt som nervtråd och nervfiber, är ett utskott från ett neuron (en nervcell) som sprider nervimpulser och tar kontakt med andra nervceller eller en annan effektorcell (muskelcell, körtelcell). Axonerna kan vara upp till en meter långa och har en diameter på 0,1–20 μm (hos jättebläckfisken kan de ha en diameter på så mycket som 1000 μm, dvs en millimeter). Axonet kan vara isolerat med myelin som ligger längs axonet och vars isolerande funktion underlättar impulsens fortplantning. Myelinet separeras kontinuerligt av områden utan myelin. Dessa områden kallas för Ranviers noder, och innehåller spänningskänsliga jonkanaler. Myelinet förhindrar läckage av laddning genom axonets membran, och möjliggör därför överföring av impulsen betydligt längre och betydligt snabbare, innan den försvagas. Axonet avslutas med en synaps där en signalsubstans frigörs, som ett resultat av impulsen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neuron Synonymer Betyder Uttal

Populärast: