Neurologisk synonym, annat ord för neurologisk, vad betyder neurologisk, förklaring, uttal och böjningar av neurologisk.

Vad betyder och hur uttalas neurologisk

Neurologisk uttalas neuro|log|isk [-å´g-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av neurologisk

Böjning (i positiv) neurologisk en ~ + subst. neurologiskt ett ~ + subst. neurologiska den/det/de ~ + subst.

Neurologisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet neurologisk

  1. Internmedicin har subspecialiteterna hematologi, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungmedicin och allergologi. Akutmedicin är sedan 1 maj 2015 en egen enskild basspecialitet. Reumatologi och infektionssjukdomar är också enskilda basspecialiteter medan neurologi är en neurologisk speicalitet. (wikipedia.org)
  2. För närvarande arbetar drygt 1900 legitimerade logopeder i landet. Arbetsgivarna finns framförallt inom hälso- och sjukvård (primärvård, ÖNH-klinik, neurologisk klinik, habilitering) men alltfler logopeder anställs även inom kommunal sektor, främst inom skolan, och inom privat sektor. Sveriges logopeder organiseras fackligt av Svenska logopedförbundet, som är en delförening inom SRAT . (wikipedia.org)
  3. Alkohol är en känd substans med fosterskadande effekt. Fostrets utveckling påverkas i negativ riktning eller avstannar helt om det blir alkoholpåverkat. Särskilt påverkas hjärnans utveckling och barnen föds oftast microcephala med påverkan även på syn och hörsel. Barnen få ett karakteristiskt utseende med ett litet toppigt format huvud, ofta med slutningsdefekter i läpp och gom. Detta tillsammans med en störd neurologisk utveckling gör att de har bestående svårt att äta och svälja, vilket andra barn med läpp- och gomspalt inte har. Det är inte sällsynt att de föds med "grå starr" katarakt och, deras ofta tätt sittande ögon, är sällan fullseende även om starren opereras tidigt. Om alkoholpåverkan sätts ut så snart kvinnan vet att hon är gravid, så återhämtar fostret vanligen en stor del av tillväxtförlusten. (wikipedia.org)
  4. Hypernasal (öppen nasalklang) är klangen när mjuka gommen inte sluter tätt upp till näshålan så att även språkljud som inte ska vara nasala blir det. Orsaken kan vara anatomisk som vid gomspalt eller neurologisk som vid dysartri. Orsaken kan också vara vilje- eller vanemässig. (wikipedia.org)
  5. Landets största är Karolinska universitetssjukhusets neurokirurgiska klinik. Kliniken är en högspecialiserad regionsklinik för neurologisk kirurgi, d.v.s. kirurgi i hjärna och ryggmärg, som även är internationellt välkänd. Kliniken består av en operationsavdelning, en neurointensivvårdsavdelning, två neurokirurgiska vårdavdelningar samt neurokirurgiska mottagningen. Kliniken har även ansvar för regionens barnneurokirurgi. Bara den funktionella neurokirurgins sektion utför omkring 250 kirurgiska operationer per år. Forskningen på kliniken sker i affiliering och samarbete med Karolinska Institutet och bedriver både klinisk, experimentell och basvetenskaplig forskning. Fokus inom forskningen ligger på tvärvetenskaplig forskning gällande skador och regeneration av centrala nervsystemet, smärtbehandling och vuxnas stamcellsbiologi. (wikipedia.org)
  6. Vid en neurologisk undersökning undersöker läkaren vakenhetsgrad, pupillreaktion, ögonrörelser, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel och olika reflexer. Det hjälper läkaren att fastställa om det är fråga om en sjukdom i nervsystemet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neurologisk Synonymer Betyder Uttal