Neurokirurgisk synonym, annat ord för neurokirurgisk, vad betyder neurokirurgisk, förklaring, uttal och böjningar av neurokirurgisk.

Vad betyder och hur uttalas neurokirurgisk

Neurokirurgisk uttalas neuro|kir|urg|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av neurokirurgisk

Böjning (i positiv) neurokirurgisk en ~ + subst. neurokirurgiskt ett ~ + subst. neurokirurgiska den/det/de ~ + subst.

Neurokirurgisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet neurokirurgisk

  1. Även Akademiska sjukhuset i Uppsala driver en neurokirurgisk klinik i samarbete med Uppsala universitet. Kliniken är en av de största neurokirurgiska klinikerna i landet där sammanlagt 24 olika sjukhus remitterar patienter till kliniken, utöver de 2 miljoner invånare kliniken själv omfattar. År 2013 utfördes nära 2 200 operationer, och över 3 000 vårdtillfällen registrerades på kliniken. Det finns ytterligare fyra kliniker runt om i landet som bedriver neurokirurgisk vård och forskning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neurokirurgisk Synonymer Betyder Uttal