Neuropatisk synonym, annat ord för neuropatisk, vad betyder neuropatisk, förklaring, uttal och böjningar av neuropatisk.

Vad betyder och hur uttalas neuropatisk

Neuropatisk uttalas neuro|pat|isk [-a´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Neuropatisk betyder:

Ordformer av neuropatisk

Böjning (i positiv) neuropatisk en ~ + subst. neuropatiskt ett ~ + subst. neuropatiska den/det/de ~ + subst.

Neuropatisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet neuropatisk

  1. Metadon, (RS)-6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptan-3-on, är ett narkotikaklassat morfinliknande analgetikum, en opioid. Det är ett preparat mot svåra smärttillstånd. Vid vissa typer av svåra kroniska smärttillstånd, som t.ex. neurogen/neuropatisk smärta (nervsmärtor), är metadon effektivare än andra morfinliknande preparat, och flera studier har även visat fördelar av metadonbehandling vid cancersmärta. Metadon har även visat sig lindra smärta för patienter med svår kronisk smärta med en lägre dos än om morfin eller andra morfinbesläktade preparat används, och i vissa fall är metadon det enda läkemedlet som fungerar mot smärtan, ibland med lägre totaldos. (wikipedia.org)
  2. Neuralgi, nervsmärta, neuropatisk smärta eller neurodyni är medicinska termer gällande smärta utgående från en skada i nervsystemet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neuropatisk Synonymer Betyder Uttal