Stifta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stifta, varianter, uttal och böjningar av stifta

Stifta synonym, annat ord för stifta, vad betyder stifta, förklaring, uttal och böjningar av stifta.

Synonymer till stifta

Vad betyder och hur uttalas stifta

Stifta uttalas stifta och är ett verb -de.

Stifta betyder:

Ordformer av stifta

Aktiv

stifta
infinitiv
stiftar
presens
stiftade
preteritum
stiftat
supinum
stiftande
presens particip
stifta
imperativ

Passiv

stiftas
infinitiv
stiftas
presens
stiftades
preteritum
stiftats
supinum

Perfekt particip

stiftad en
~ + subst.
stiftat ett
~ + subst.
stiftade den/det/de
~ + subst.

Stifta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Stifta på Engelska

  • found - establish, make, institute, make laws, legislate, get to know sby, get acquainted with sby

Hur används ordet stifta

  1. Spridning av hatpropaganda utgör i flera europeiska länder en inskränkning av yttrandefriheten eftersom det inkräktar på andra personers och gruppers absoluta rättigheter, exempelvis att slippa rasdiskriminering eller annat förtryck, men i praktiken upprätthålls sällan denna laginskränkning. I USA finns däremot ingen sådan inskränkning, vilket av förfäktare motiveras med att förbud att yttra hatpropaganda skulle minska den politiska angelägenheten att stifta lagar mot diskriminering. (källa)
  2. I princip har EU-rätten företräde framför nationell rätt i EU-länder om de motsäger varandra. När det gäller EU-rätten varierar det hur de gäller i förhållande till svensk lag. Förordningar gäller direkt som lag, men direktiv har normalt sett inte verkan förrän det enskilda landet genomfört direktivet genom att stifta en lag. (källa)
  3. Ett parlament, eller ett lands folkrepresentation, är den högsta beslutande församlingen i ett land. Parlamentet bör representera folket och har som uppgift att stifta lagar och kontrollera regeringens arbete. (källa)
  4. Grunden till rådet lades redan efter militärkuppen i Irak 1958 då en grupp officerare under den nationalistiske generalen Abd al-Karim Qasim tog makten och avskaffade monarkin. Idén var att säkerställa att civila ämbetsmän inte skulle kunna få högre ställning än officerare genom att bilda ett exklusivt revolutionsråd. I februari 1963 genomfördes en ny kupp där en koalition ledd av Baathpartiet tog makten. Partiet koncentrerade den politiska makten i ett nytt organ, Nationella revolutionära kommandorådet, vars ordförande blev överste Abdul Salam Arif. Interna stridigheter mellan irakiska nationalister och sympatisörer med Nassers panarabism resulterade i ännu en kupp i november 1963 där Arif rensade ut Baathpartiet till fördel för det panarabiska Arabiska socialistiska unionen varpå Nationella revolutionära kommandorådet löstes upp. 1968 genomfördes en kupp av Baathpartiet som ledde till att Ahmed Hassan al-Bakr kom till makten och ett nytt statsorgan kallat Revolutionära kommandorådet bildades. En provisorisk författning antogs 1970 som gav lagstiftande befogenheter till den folkvalda Nationalförsamlingen, men rådet fick rätt att lägga veto mot alla lagar. Dessutom gavs rådet en rad andra befogenheter inklusive rätt att stifta lagar helt oberoende av parlamentet, förklara krig och fred, godkänna statsbudgeten, ratificera internationella fördrag, behandla frågor gällande nationell säkerhet mm. Först efter att Saddam Hussein kom till makten 1979 började rådet att förlora inflytande då alla spår av kollektivt beslutsfattande försvann och makten koncentrerades exklusivt i händerna på dess ordförande. (källa)
  5. En riksdagsledamot (även kallad riksdagsman eller riksdagskvinna) är i Sverige och Finland en parlamentsledamot, det vill säga en politiker som är ledamot av landets riksdag. Riksdagsledamöternas främsta uppgift är att stifta lagar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.