Tidsadverbial Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tidsadverbial, varianter, uttal och böjningar av tidsadverbial

Tidsadverbial synonym, annat ord för tidsadverbial, vad betyder tidsadverbial, förklaring, uttal och böjningar av tidsadverbial.

Vad betyder och hur uttalas tidsadverbial

Tidsad och är ett verbial uttalas tids|ad| och är ett verbi|al och är ett substantiv.

Ordformer av tidsadverbial

Singular

tidsadverbial
obestämd grundform
tidsadverbials
obestämd genitiv
tidsadverbialet
bestämd grundform
tidsadverbialets
bestämd genitiv

Plural

tidsadverbial
obestämd grundform
tidsadverbials
obestämd genitiv
tidsadverbialen
bestämd grundform
tidsadverbialens
bestämd genitiv

Tidsadverbial är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet tidsadverbial

  1. Adverbial kan vara obligatoriska eller fakultativa satsdelar (i senare fallet används ofta termen fritt adverbial). Ett obligatoriskt adverbial förekommer vid verbet att bo, som blir meningslöst utan ett adverbial, till exempel ett rumsadverbial: Han bodde i Falkenberg. Däremot är tillägget av ett tidsadverbial i ovanstående mening fakultativt, det vill säga frivilligt: Han bodde i Falkenberg i tre år. (wikipedia.org)
  2. Prepositioner är adpositioner som placeras framför de nominalfraser för vilka de anger funktion i en sats. Nominalfrasens roll kan också innehas av nominala bisatser. Med sitt objekt kan prepositionen bilda rums- eller tidsadverbial, som är fallet för prepositionerna i, under, på. Prepositionen kan också bilda rent grammatiska funktioner som exempelvis "Jag skrattar åt dig", "Hon tänkte på att han skulle resa". (wikipedia.org)
  3. Exempel: Han åker alltså förhoppningsvis inte idag. (han=subjekt, åker=predikat, alltså=satsadverbial, förhoppningsvis=satsadverbial, inte= satsadverbial, idag=tidsadverbial) (wikipedia.org)
  4. Även en temporal bisats, inledd med en subjunktion, kan betecknas som ett tidsadverbial, till exempel Jag kommer när (så snart som) jag kan, De grälade tills vi bad dem sluta. Vissa icke-sententiella tidsadverbial kan härledas ur temporala bisatser, jfr under bönen - medan man bad. Avgränsningen till sättsadverbial kan vara något problematisk, jfr Han svarade genast (tidsadverbial) och Han svarade snabbt (sättsadverbial). (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.