Fras Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fras, varianter, uttal och böjningar av fras

Fras synonym, annat ord för fras, vad betyder fras, förklaring, uttal och böjningar av fras.

Synonym till fras

Vad betyder och hur uttalas fras

Fras uttalas fras och är ett substantiv -et.

Fras betyder:

Ordformer av fras

Singular

fras
obestämd grundform
fras
obestämd genitiv
fraset
bestämd grundform
frasets
bestämd genitiv

Fras är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fras på Engelska

 • phrase

Hur används ordet fras

 1. När en fågel sjunger producerar den ett läte som är ämnat att fungera som kommunikation. Det vill säga att sången är en signal till fågelns artfränder. Många arter har en hel repertoar av sångtyper, där varje sångtyp består av en uppsättning fraser som i sin tur delas upp i stavelser som i varje fras har en specifik ordning. (källa)
 2. Huruvida genitiven skall betraktas som ett kasus i standardsvenskan är omdiskuterat. Detta beror bland annat på att man ofta i modern svenska sätter ut genitivändelsen -s på det sista ordet i en nominalfras – i stället för på det substantiviska huvudordet. Genitivändelsen ‑s uppträder så vid exempelvis gruppgenitiv. Genitivändelsen får då gälla hela nominalfrasen och den beter sig alltså lite som ett självständigt ord (eller en klitisk partikel eller en frasklitika) – snarare än som en böjning eller kasus (se vidare: Kasus i svenska). Gruppgenitiv finns i uttryck som "mannen på gatans åsikter", och ändelsen ‑s kan fogas till icke‐nominala ord i talspråkliga vändningar som "grabben ovanpås". (källa)
 3. Harmonik är beroende av uppbyggnad och utveckling. I varje harmoni finns ett mått av inneboende spänning, eller vilja att leda till en ny harmoni. I varje följd av harmonier finns dessutom ett mått av framåtdrivande kraft. Varje musikalisk beståndsdel, vare sig det är en fras, sektion, vers, eller ett helt stycke innehåller ett stegrande och avtagande av harmonisk spänning och/eller rörelse. (källa)
 4. Hipp – en vanlig fras som används som inledning. (källa)
 5. Satserna i språket är uppbyggda av fraser, vilka i sin tur är uppbyggda av ord. Det syntaktiskt överordnade ordet i en fras kallas huvudord. Övriga i frasen ingående fraser eller ord är bestämningar till huvudordet. Termen huvudord brukar dock inte användas om den fras som innehåller det finita verbet, alltså predikatet, eftersom denna verbfras kan sägas representera själva satsen. Inte heller används termen huvudord i till exempel fall som Han köpte bilen obesiktigad, där det visserligen finns en syntaktisk (och semantisk) koppling mellan bilen och obesiktigad, men där dessa båda led likväl inte bildar en fras. (källa)
 6. Idiom (språk) – en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart Idiomatiska uttryck – ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet. (källa)
 7. En kadens (uttalat /kaˈdɛns/ även /kaˈdaŋs/, italienska cadenza, franska cadence, ytterst av det latinska verbet cadere (cado) 'falla') i musiken betecknar en (ofta stereotyp) ackordföljd som avslutar en fras, ett avsnitt eller ett helt tonalt musikstycke. Motsvarande begrepp för en ensam melodi är slutfall. En solokadens är en (ofta, men inte alltid) improviserad utsmyckning av en solist över kadensens harmonik. Ackorden i en kadens kallas Ultima (sista ackordet), Penultima (näst sista ackordet) och Antepenultima (näst näst sista ackordet). (källa)
 8. I vissa program (t.ex. xterm) kan man markera text också genom att dubbel- eller multipelklicka på orden eller använda också höger musknapp, beroende på hur lång fras man vill ha med. (källa)
 9. Konjunktion (ordklass) – ett ord eller en fras som har till uppgift att binda samman satsdelar eller satser. (källa)
 10. Här ges svaret på hur tjänsten ska levereras. Grönroos talar om teknisk (product) och funktionell servicekvalitet, där det senare gäller processen. Vad ska flygvärdinnan använda för fras när hon hälsar på resenärerna? Är frisören trevlig eller bara skicklig. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.