Utforma Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder utforma, varianter, uttal och böjningar av utforma

Utforma synonym, annat ord för utforma, vad betyder utforma, förklaring, uttal och böjningar av utforma.

Synonymer till utforma

Andra språk

Utforma på Engelska

  • design - shape, model, draw up (draft) a proposal

Hur används ordet utforma

  1. De var medvetna. Det handlade om miljardbelopp som man investerade under en väldigt kort period och man måste vara expert för att utforma en sådan affär, säger Spengel. (källa)
  2. I början av 2010 beslöt regeringen att man skulle återinföra gymnasieingenjörsutbildningen. Man gav Skolverket i uppdrag att utforma ett nytt gymnasieingenjörsprogram kallat T4. Till att börja med ska detta vara ett försök som påbörjas hösten 2011 och pågår i tre år - detta förlängdes sedan med ett år. (källa)
  3. Det franska ordet ingénieur kommer från italienskans encignerius, som betyder "krigsbyggmästare", från latinets ingeniare ("för att snärja, utforma") och ytterst från ingenium ("klokhet"). Civilingenjör blir då den civila motsvarigheten till den militära titeln ingenjör. Den allra första civila ingenjörsutbildningen startades i Tyskland år 1702 med inriktning mot gruvbrytning och metallhantering. Därefter etablerades ingenjörsutbildningar i Frankrike. Skolorna hette till en början "slöjdskolor" eftersom man fick lära sig att tillverka sina egna verktyg och bygga egna modeller av grundkonstruktionerna. I Sverige startade den första ingenjörsutbildningen 1851 på Högre artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm, vilket upphörde år 1869 för att på nytt uppstå 1885 (se artikeln om väg- och vattenbyggnadskåren). Året efter 1851 började civilingenjörskurser på Falu bergsskola. Skolan hade sedan 1819 bedrivit utbildning inom bergsvetenskapen, men överfördes till Stockholm 1876 och kom då att utgöra grundstommen i Kungliga Tekniska högskolan. Under 2010 hade cirka hälften av de yrkesverksamma ingenjörerna i Sverige en formell ingenjörsutbildning. (källa)
  4. Kakmått, även pepparkaksform, är ett stansverktyg för att skära ut kakor eller kexdeg i en viss form. Används ofta för säsongstillfällen när välkända dekorativa former önskas, eller när stora satser ska formas, där enkelhet och enhetlighet krävs. Kakmått används även för att skära och utforma snittar till exempel till afternoon tea. (källa)
  5. Vid utformning och dekorering finns olika tillvägagångssätt. Den i äldre tider vanligaste och ännu förekommande tekniken är drivning, där man formar föremålet med hammare, s.k. korpusarbete. Genom drivning i kombination med ciselering kan man också utforma en dekor. (källa)
  6. Inom landskapsarkitektur används en mångfald av metoder, men central är den friare - heuristiska - arkitektens designmetod. Genom skissande och senare med ritningar, bilder, fysiska och digitala modeller utforma och kommunicera tänkbara lösningar. (källa)
  7. Det finns många tillfällen då det kan passa att utforma sitt anförande utifrån lovtalets ramar. Orsaken till att talgenren även kallas uppvisningstal är att talaren i denna taltyp kan visa upp och framhålla, såväl sin egen skicklighet i retorik som de goda egenskaper han tillskriver och belyser hos det han hyllar. Denna typ av tal kan exempelvis framföras på middagsbjudningar eller andra högtidsevenemang såsom bröllop, begravning eller femtioårskalas. Lovtal kan även hållas under exempelvis minnesceremonier, invigningar och andra tillfällen när någonting speciellt ska firas. (källa)
  8. Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med operationsledningen. Förslaget som antogs av riksdagen innebar att samtliga fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon upplöstes och avvecklades. Den 30 juni 2000 upplöstes och avvecklades Sydkustens marinkommando. Från den 1 juli 2000 övergick basverksamheten till Sydkustens marinbas, medan den territoriella och taktisk verksamhet överfördes till Operativa insatsledningen. Den del vid Sydkustens marinkommando som inte överfördes till det nya förbandet övergick till en avvecklingsorganisation. Avvecklingen skulle vara slutförd senast den 31 december 2001. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 31 december 2000, då avvecklingen av kommandot ansågs slutförd. (källa)
  9. Inför försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen i sin propositionen för riksdagen, att den taktiska nivån bör reduceras genom att fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon skulle avvecklas. Detta för att för att utforma ett armétaktiskt, marintaktiskt respektive flygtaktiskt kommando vilka skulle samlokaliseras med Operativa insatsledningen. Förslaget som antogs av riksdagen innebar att samtliga fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marinkommandon och flygkommandon upplöstes och avvecklades. Den 30 juni 2000 upplöstes och avvecklades marinkommandona, och ersattes till viss del av två nya organisationsenheter som skulle bilda två baser för sjöstridskrafterna. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.